torsjö live

Katastrofal myndighetsutövning

Katastrofal myndighetsutövning

INSÄNDARE. Det som händer kring Vikingabyn i Vätteryd och den sortens omänskliga
myndighetsutövning vi där ser aktualiserar frågan om varför vi saknar författningsdomstol i den demokrati Sverige hävdar sig vara. En fråga av stor vikt med tanke på det omfattande domstols- och myndighetsväsen vi begåvats med här i landet.
Undertecknad påminner om ständigt återkommande rapporter i media. Vi kan där ta del av domstols- och myndighetsutövning som innebär strukturell misshandel av ofta redan tidigare utsatta människor av kött och blod.
Vi erinrar oss domstolar och myndigheters agerande i fallet Thomas Quick / Sture Bergwall eller för att ta ett annat exempel 90-årige Ture Toolanen och en kostsam jakt på (vild)katter. En rad myndigheter som länsstyrelse, polis och kronofogde ”tog tag i ärendet” och människan 90-årige Ture var det ingen som såg.
Den försvarslöse, enligt uppgift senile, 90-årige Ture fakturerades över
200 000 kronor för myndigheterna exempellösa spektakel!
Påminner också om vår politiserade försäkringskassa som i många fall med benäget bistånd av våra förvaltningsdomstolar försvårar livet för redan utsatta sjuka och svaga.
Det är sedan länge dags att se över vår myndighetsutövning och och se till att införa strikt tjänstemannaansvar.
Länsstyrelser, förvaltningsdomstolar och miljödomstolar kan förpassas till historien.
Har enskilda eller andra i något avseende brutit mot gällande lagar och bestämmelser bör detta utredas av polis och åklagare försedda med resurser som garanterar enskilda och andra ett ”rättssäkert förfarande”.
Om åklagare efter utredning finner skäl att gå till domstol finns våra Allmänna domstolar som tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen att tillgå.
Att utöka den dömande makten med flera domstolar under olika beteckningar eller ge myndigheter rätt att besluta om ”påföljder” av olika slag har inte lett till ökad rättssäkerhet för den enskilde. Det vi nu ser i Sverige tyder tvärtom på raka motsatsen.
Det som här sägs ska naturligtvis också ses i skenet av den ytterst allvarliga brottslighet av mångahanda slag över vilken de myndigheter som silar mygg och sväljer kameler nu helt tycks ha tappat kontrollen.


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se