Gruppen-3a-328x120

Inget politiskt ledarskap

Inget politiskt ledarskap

INSÄNDARE. Under rubriken ”Undermåligt ledarskap” utvecklar signaturen ”Bjärnumsbo” sina tankar kring det bristande politiska ledarskapet i Hässleholms kommun. Jag håller med. Själv har jag under flera år, såväl i de politiska debatterna som på insändarsidorna, lyft fram just bristen på politiskt ledarskap. Detta har under flera år bl.a. gällt rädslan för att ta tuffa beslut för göra nödvändiga ekonomiska prioriteringar för att få ekonomin i balans. Ekonomiavdelningen har tydliggjort behoven men de styrande politikerna har stuckit huvudet i sanden.

Istället för besparingar har de styrande (omväxlande socialdemokraterna och alliansen med stöd av SD) haft som paradgren att komma med svulstiga utfästelser om nytt badhus, utbyggd idrottshall vid Österås, nybyggt ungdomens hus m. m. Detta oftast varvat med ekonomiska utsvävningar (Trädhus, Dryport, kommunal utbyggnad av fibernätet, ett tomt parkeringshus, lyxiga vindskydd o.s.v). Nu senast har man greppat tag i räddningsplankan coronaviruset (CV 19) på vilket man försöker lägga skulden för den röriga och ohållbara ekonomiska situationen.

För att ytterligare distansera sig från att ta ansvar avskedas, eller omplaceras, höga tjänstemän. Den senaste tiden har bl.a. skolchefen, planchefen och nu omsorgschefen drabbats. Detta till sammanlagda kostnader i mångmiljonklassen. Kom då ihåg att det är samma politiker som anställt vederbörande för att senare besluta om omplacering eller avsked. Är ansvariga politiker inte bara inkompetenta utan kanske därtill avskedar skolchef och omsorgschef för att peka ut syndabockar när det egentligen är nämndordförandena och kommunalråden som borde avgå?

Men avgår gör de inte eftersom det skulle innebära att de förlorar födkroken. Nej, i stället får vi höra att det politiska ansvaret utkrävs på valdagen. Men det är ju samma människor som återkommer val efter val antingen som styrande eller som opposition. Nu skenar kostnaderna för socialbudgeten. Tar Robin Gustavsson sitt ansvar eller blir det socialchefen som får gå nästa gång?

CV 19 kom som sagt lägligt för de styrande och viruset får nu skulden för det ekonomiska sönderfallet som i själva verket pågått i många år. Budgetarbetet skjuts upp till hösten (strutsbeteende!!) och skattehöjningar blir förmodligen räddningsplanka igen. Men sanna mins ord, det räcker inte!

Björn Widmark

Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se