Gruppen-3a-328x120

Självtest för covid-19 Ingen sjuk i Hässleholms omsorg

Självtest för covid-19 Ingen sjuk i Hässleholms omsorg

På fredagen började Region Skåne tillhandahålla självtest för personer med symptom på covid-19. Testerna är kostnadsfria och beställs via 1177.se.

Enligt Hässleholms kommuns lägesrapport finns inte längre någon med pågående konstaterad smittad inom omsorgsverksamheterna. Antalet svårt sjuka i covid-19 minskar i Skåne, liksom antalet dödsfall. Enligt Region Skåne fortsätter dock trenden med fler smittade unga personer och Folkhälsomyndigheten befarar en stor andra våg i Skåne.

Hässleholms kommuns lägesrapport visade på fredagen att samtliga 29 vårdtagare som bekräftats smittade av covid-19 antingen har tillfrisknat eller avlidit. Tidigare har totalt 30 redovisats, men efter en justering i statistikunderlaget är det nu 29. Av dem har 16 avlidit och 13 tillfrisknat. Tio av de avlidna bodde på korttidsboende, en på äldreboende och fem hade hemtjänst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Inom omsorgen i Hässleholms kommun har korttidsboendet Lyckåsa drabbats hårdast av covid-19 med totalt 18 insjuknade. Tio har avlidit och åtta har tillfrisknat. Foto: Berit Önell

Den som är folkbokförd i Skåne och har symptom som tyder på covid-19, exempelvis feber, hosta eller influensaliknande symptom, kan nu beställa ett självtest. E-legitimation krävs.

– Vi är glada att kunna ge besked om att vi nu är igång med självtestning för covid-19. Vårt gemensamma mål är att minska smittspridningen i Skåne och vi vet att det finns ett stort intresse hos invånarna att själva kunna ta ansvar och testa sig när man har symtom. Erfarenheten från andra regioner är att trycket blir högt och vi kommer följa efterfrågan på tester noga, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom i ett pressmeddelande.

Testet måste hämtas och lämnas på apotek av ett ombud för att den som har symptom inte ska smitta någon annan. Provsvar kommer senast efter tre dagar. Den som får positivt svar blir uppringd av Region Skånes smittspårningsenhet. Enligt smittskyddslagen måste den som är smittad agera för att undvika smittspridning.

Självtestet för covid-19 beställs på 1177.se och hämtas och lämnas av ett ombud på ett av de apotek som samarbetar med Region Skåne. Foto: Region Skåne

– Man måste informera sina närkontakter eftersom de också har varit utsatta, så att de i sin tur kan vara försiktiga i sin kontakt med andra. De som har varit i närkontakt med en person som har covid-19 ska vara extra uppmärksamma och testa sig så fort de får minsta symtom, säger biträdande smittskyddsläkare Eva Gustafsson i pressmeddelandet.

Antikroppstester, som kan visa om man tidigare haft covid-19, görs i Skåne i dagsläget endast efter medicinsk bedömning. Förberedelser pågår för att erbjuda även sådana tester till allmänheten.

Anställda inom sjukvård och kommunala omsorgsverksamheter hänvisas till arbetsgivaren för test vid särskilda provtagningsställen.

Fram till den 1 juli hade 42 152 covid-19 prover tagits i Skåne, de flesta på vårdcentraler. Provtagningen ökar kontinuerligt, enligt ett annat pressmeddelande från Region Skåne.

– Hur smittspridningen kommer att utveckla sig framöver är svårt att säga. Vi vet exempelvis ännu inte fullt ut hur midsommarfirandet har påverkat smittspridningen. Dessutom har ju många påbörjat sin semester och antalet turister i Skåne har ökat, säger smittskyddsläkare Eva Melander där.

Enligt en färsk prognos från Folkhälsomyndigheten kan Skåne få en stor andra våg av covid-19 under sensommaren och hösten – om de sociala kontakterna och resandet ökar i sommar.

Hässleholms kommuns lägesrapport visade på fredagen att samtliga 29 vårdtagare som bekräftats smittade av covid-19 antingen har tillfrisknat eller avlidit. Tidigare har totalt 30 redovisats, men efter en justering i statistikunderlaget är det nu 29. Av dem har 16 avlidit och 13 tillfrisknat. Tio av de avlidna bodde på korttidsboende, en på äldreboende och fem hade hemtjänst.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se