torsjö live vers2

Inget viltstängsel genom vikingabyn

Inget viltstängsel genom vikingabyn

Trafikverket vill inte hindra vikingabyn vid Vätteryds gravfält. Viltstängsel ska inte längre dras tvärs genom fastigheten. Foto: Henrik Andersson

Det blir inget viltstängsel tvärs genom den framväxande vikingabyn vid Vätteryd. Trafikverket backar nu och inriktar sig istället på ett alternativ som går runt Oddvar och Maral Otetileus fastighet för att inte hindra deras planer.

– Olägenheten för fastighetsägarna bedöms väldigt stor, säger Trafikverkets projektledare Camilla Rasmusson.

Skatteverket backar nu också formellt från straffavgift för personalliggare som vikingabyn inte behöver eftersom verksamheten bedrivs av en ideell förening. Men kommunen håller fast vid att byggprojekten är olagliga på grund av att det inte finns bygglov för bostad i boningshuset från mitten på 1800-talet.

Paret Otetileu fick i februari veta att Trafikverkets huvudförslag i samband med ombyggnaden av riksväg 23 var att dra viltstängslet över deras mark. Det skulle klyva fastigheten på mitten och kullkasta deras vikingaprojekt. Enligt Trafikverket var det länsstyrelsen som ville att stängslet skulle gå bakom gravfältet för att inte störa upplevelsen av fornlämningen och att det sedan skulle snedda ut mot vägen via Otetileus fastighet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det går inte. Då får de köpa loss hela fastigheten, sa Oddvar Otiteleu och en diskussion om förtida inlösen inleddes.

Genom en ny praxis hade det varit möjligt att expropriera för ett viltstängsel en bit från vägen. Men Oddvar och Maral Otetileu fick berätta om sina planer för fastigheten vid ett videomöte med Trafikverket. De vill öppna museum och hotellverksamhet, bygga ett nytt boningshus, arrangera drakbåtstävlingar i dammarna med mera.

Det fanns redan från början ett alternativ till där viltstängslet dras bakom gravfältet, men bakom Otetileus mark, ungefär i fastighetsgränsen. Det ansågs mindre lämpligt eftersom stängslet kommer ännu längre från vägen och inte får lika god effekt för viltet.

Nu kommer Trafikverket att istället utreda det alternativet i detalj. Det beskedet fick Oddvar och Maral Otetileu i ett mejl på onsdagen. Samtidigt meddelades att en naturvärdesinventering ska göras inom fastigheten i slutet på augusti.

– Inga maskiner eller dylikt kommer behöva användas för detta, utan endast personal som undersöker till fots. Vi hoppas och tror att detta inte blir till någon större olägenhet för er, skriver Trafikverket.

Det röda förslaget skulle skära tvärs över paret Otetileus fastighet och avgränsa vikingahusen från dammarna där ett vikingaskepp snart ska sjösättas. Det gula förslaget som Trafikverket nu inriktar sig på går istället i bakre kanten av fastigheten.
Oddvar och Maral Otetileu är lättade efter beskedet från Trafikverket. Foto: Henrik Andersson

Oddvar Otetileu är mycket glad och lättad över beskedet.

– Det är en jättevinst att de väljer att göra som de gör, säger han.

Camilla Rasmusson säger till Frilagt att Trafikverket under våren tittat mer på båda alternativen och lyssnat på fastighetsägarna. Därefter har förutsättningarna för viltstängslet ändrats.

– Vi ser att det skulle vara möjligt att dra det till största del runt deras fastighet för att inte krocka med deras planer, säger Camilla Rasmusson.

Hon konstaterar dock att det innebär vissa nackdelar.

– Det blir sämre funktion för viltet och lite längre distans och större underhållsbehov på stängslet, säger hon.

Men nackdelarna för fastighetsägarna anses alltså för stora med det första alternativet.

– Den bedömning vi gör nu är att vi ska utreda det här så att det inte hindras av till exempel höga naturvärden eller fornlämningar, säger Camilla Rasmusson.

Om naturvärdesinventeringen inte leder till några problem kommer en arkeologisk undersökning att göras våren 2021. Samråd för hela vägprojektet är också planerat till 2021.

Samma dag som paret Otetileu fick mejl från Trafikverket kom också goda nyheter med posten. Det gällde de krav som Skatteverket ställde vid ett besök i Vätteryd i december när Frilagt var på plats. Tjänstepersonerna hävdade att vikingabyn skulle få betala så kallad kontrollavgift för att de inte anmält byggarbetsplats och inte hade personalliggare och ID06-kort. De ville inte svara när Oddvar Otetlieu frågade om de kommit för att de fått tips av någon. När de var på väg att åka stannade de en stund i bilen på parkeringsplatsen och kom sedan tillbaka. De medgav då att de fått tips och att en ideell förening går under andra regler.

Formellt skickades ändå ett brev om kontrollavgifter ut i våras. Paret Otetileu svarade och förklarade hur verksamheten fungerade. Nu meddelar Skatteverket att det inte kommer att tas ut någon kontrollavgift.

Men kommunen fortsätter att hävda att vissa av byggprojekten inte kan vara bygglovsbefriade eftersom de inte räknar fastigheten som lantbruk med bostad. Anledningen är att det inte finns bygglov för bostad. En del av huvudbyggnaden har dock använts som bostad sedan mitten på 1800-talet.

Helena Östling, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, förklarar att ändrad användning av en byggnad kräver bygglov. Däremot behöver man inte söka bygglov för att använda ett bostadshus från 1800-talet som bostad.

– Det är klart att de inte hade bygglov på landet förr, säger Helena Östling.

Men i detta fallet finns ett beslut från år 2000 om ändrad användning från lokal till kafé. 2001 ansökte dåvarande ägaren om bygglov för en utbyggnad av kaféet. Den visade sig dock redan vara byggd och kommunens byggnadsnämnd godkände den i efterhand.

– Då kafé är den senaste användningen av byggnaden, så är det utgångspunkten för om bostad innebär en bygglovspliktig ändrad användning, säger Helena Östling.

Det har varit bostad i hela eller en del av huset sedan mitten av 1800-talet. Men kommunen godkänner inte det eftersom det inte finns något bygglov och därmed är ombyggnader och nya komplementsbyggnader inte heller bygglovsbefriade. Foto: Henrik Andersson

Frilagt har sett ritningarna som inte har några mått. Det finns inte heller något tidigare beslut om ändring av användning från bostad till lokal. Kan det vara så att en del av byggnaden hela tiden varit bostad?

– Vet ej och har ingen anledning att gissa i ett ärende utan vill basera mina uttalanden på fakta, svarar Helena Östling.

Ändå är hon övertygad om att byggnaden inte använts som bostad på länge när bygglovsansökan lämnades in 2000.

– Ritningarna avser hela byggnaden, det tyckte jag var tydligt, säger hon.

När Oddvar och Maral Otetileu var och tittade på huset inför köpet var dock en del av det inrett som bostad, det mesta på ovanvåningen och en mindre del på bottenvåningen där kaféet var. Frilagt har sett bilder från det tillfället. Skatteverket har också taxerat en del av huset som bostad.

Helena Östling förklarar att Skatteverkets taxering inte är detsamma som ett bygglov.

– Det är två olika lagstiftningar, säger hon.

Hon betonar också att det inte bara handlar om bygglovet för bostaden. Byggnaderna bedöms inte heller uppfylla andra kriterier, bland annat att de ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset.

Berit Önell

Läs mer:

2019-12-23 Vikingaby med förhinder vid Vätteryds gravfält

2020-06-04 Trafikverkets viltstängsel hotar vikingabyn Kan bli expropriation

2020-06-07 Felaktiga uppgifter och nya straffavgifter mot vikingabyn

2020-06-19 Vikingabyn förlorade i domstolen Tänker överklaga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se