torsjö live vers2

Färre nya smittade av covid-19 i Hässleholm

Färre nya smittade av covid-19 i Hässleholm

Hässleholm hade under förra veckan 15 nya bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare.

Antalet bekräftat nya smittade av covid-19 som är bosatta i Hässleholms kommun fortsätter att minska. Åtta nya fall tillkom under förra veckan. Det innebär 15 nya fall per 100 000 invånare, enligt Region Skånes lägesbild. Hässleholm är dock fortfarande en av de skånska kommuner som har störst smittspridning i förhållande till folkmängd och ligger på samma nivå som Malmö.

För två veckor sedan hade Hässleholm flest nya fall av alla skånska kommuner, 53 per 100 000 invånare. Trenden i Hässleholm hade då varit ökande i flera veckor. Men de två senaste veckorna tycks smittspridningen ha minskat. Förra veckan tillkom 17 per 100 000 invånare.

Totala antalet fall i Hässleholm sedan den 15 mars uppgick vecka 25 till 123, vecka 26 var de 151. Vecka 27 avtog de nytillkomna och siffran stannade på 160. Förra veckan, vecka 28, var den 168.

De skånska kommuner som under förra veckan hade flest nya bekräftade fall av covid-19 var Östra Göinge med 26 per 100 000 invånare, Höganäs med 25 och Kävlinge med 22. Därnäst kommer Malmö och Hässleholm på 15 per 100 000. Elva skånska kommuner hade inga nya fall alls, däribland Kristianstad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Totalt i Skåne tillkom under förra veckan 124 nya fall, jämfört med 144 under veckan dessförinnan.

16 personer i Skåne vårdades på tisdagen på sjukhus för covid-19, varav 6 i intensivvård.

Hässleholms kommuns hemsida har inte redovisat något pågående fall av covid-19 inom omsorgsverksamheterna sedan den 3 juli.

Berit Önell

Uppdatering:
Två nya tillfrisknade rapporterades på onsdagen inom ordinärt boende (hemsjukvård). Enligt verksamhetschef Kenneth Persson bör det vara personer som insjuknat på sjukhus och därför inte varit med i statistiken tidigare, men friskskrivs i samband med att de återvänder till bostaden.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se