torsjö live vers2

Antikroppar berättigar inte till besök på äldreboenden i Hässleholm

Antikroppar berättigar inte till besök på äldreboenden i Hässleholm

Antikroppar mot covid-19 är i nuläget inget skäl till undantag från besöksförbudet på äldreboendena i Hässleholms kommun, trots Socialstyrelsens nya beslut om detta.

– Det är avhängigt om det kan garanteras att testerna är säkra, säger Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilt boende i kommunen.

På måndagen meddelade Region Skåne att leverantörer för utökad antikroppstestning i Skåne är upphandlade och att start beräknas till i mitten på augusti.

Socialstyrelsen beslöt i förra veckan om en ny tillämpning av besöksförbudet i äldreboenden. Enligt den kan undantag göras för en symptomfri besökare med ett antikroppstest som inte är äldre än sex månader och har genomförts enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Utökade antikroppstester beräknas starta i augusti. Foto: Region Skåne

Men Hässleholms kommun väljer, liksom flera andra kommuner, att inte godkänna sådana undantag. Skälet är främst osäkerhet kring testerna. I Skåne har sjukvården hittills inte alls erbjudit antikroppstester för allmänheten. Det är svårt att få tag i godkända tester.

– Det finns en uppsjö av antikroppstester nu och ingen av dem följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Ulrika Bengtsson.

Hon utesluter inte att kommunens beslut kan ändras på sikt.

– Vi får se när regionens riktlinjer kommer, vilka antikroppstester som är säkra och vilka gränsvärden som gäller. Om man kan garantera säkerheten i testerna och att besökaren är frisk är det bra, säger hon.

Det är oklart hur länge immuniteten faktiskt gäller hos den som fått antikroppar. En mängd studier visar att det kan vara betydligt kortare än sex månader, om den ens är tillräcklig från början. Den som haft en kraftigare infektion verkar få ett bättre immunförsvar. Även Folkhälsomyndigheten uttrycker osäkerhet.

– Vi säger inte att man har ett absolut skydd, sa Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten till SVT i fredags.

Ulrika Bengtsson har skickat ut de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen till enhetscheferna på äldreboendena, men de avvaktar alltså med att tillämpa undantaget för personer med antikroppar.

– Vi gör det för att skydda våra äldre, säger Ulrika Bengtsson.

De undantag som fortfarande gäller vid besök inomhus är tre: vård i livets slutskede, att besökaren är en anhörig som befinner sig i livets slutskede och vid stark oro hos vårdtagaren som inte kan lindras på annat sätt än genom besöket.

Utomhus är det enligt riktlinjerna lättare att få undantag, exempelvis för att främja en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och för att hålla kontakt med närstående över tid och minska negativa effekter av ensamhet.

– Vi har full förståelse för att det är jobbigt med ensamhet och oro hos de äldre, säger Ulrika Bengtsson.

Hon konstaterar att besöksförbudet gjort verkan och begränsat smittan på äldreboendena.

– Vi kan jämföra med Stockholm som hann få in smittan före besöksförbudet. Det var tur för oss i Skåne att smittan kom senare här, säger hon.

Region Skåne har tidigare påbörjat antikroppstestning av hälso- och sjukvårdspersonal i egen regi. Nu har regeringen gett regionerna i uppdrag att utöka testerna ooch därför har Region Skåne upphandlat sex leverantörer som ska stå för provtagning och analys.

– Det är glädjande att intresset har varit stort från leverantörernas sida och vi hoppas få till en god tillgänglighet med hjälp av avtalen. Upphandlingen bidrar till att vårdcentralerna kan fokusera på andra ärenden som patienter behöver hjälp med, säger Lisbeth Cederwald, biträdande förvaltningschef Medicinsk service.

Antikroppstester kommer att bli tillgängliga på ett antal orter över hela Skåne för folkbokförda i Skåne över 18 år. Egenavgiften är 200 kr, enligt regionfullmäktiges beslut. Information kommer att finnas på 1177.se i samband med uppstarten. De leverantörer som Region Skåne slutit avtal med angående antikroppstestning är Vingåkers Vårdcentral AB (Doktor.se), Digital Medical Supply Sweden AB (KRY), Vaccina AB, Capio Go AB, Doktor24 Healthcare AB och Werlabs.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se