torsjö live vers2

30 000 i ersättning till ung brandhäktad

30 000 i ersättning till ung brandhäktad

Branden totalförstörde snabbt byggnaden. Foto: Jonathan Önell

En av ungdomarna som satt häktade som misstänkta för att ha anlagt den stora branden i godsmagasinet vid järnvägen i Hässleholm förra året får 30 000 kronor i ersättning för sitt lidande. Det har Justitiekanslern beslutat.

Pojken frihetsberövades den 2 oktober 2019 på sannolika skäl misstänkt för grov mordbrand tillsammans och i samförstånd med andra. Han satt häktad till den 18 oktober. Misstankarna om branden ströks, men han dömdes för olaga intrång i godsmagasinet och ringa narkotikabrott. Straffet blev ungdomsvård.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt ansökan om ersättning vid frihetsberövande upplevde pojken tiden i häktet som fruktansvärd. Dessutom tvingades han fira sin 16-årsdag bakom lås och bom. Han satt isolerad och fick inte ens prata med sina föräldrar.

Han begärde ersättning för lidande med ett belopp som JK bedömde skäligt.

– Ungdomar brukar få en förhöjd ersättning eftersom deras lidande i allmänhet får antas vara större än vuxnas, skriver JK i beslutet.

Däremot anser JK inte att det finns anledning att ytterligare höja ersättningen på grund av restriktioner och publicitet i media, vilket 16-åringen begärt.

Han får dock ersättning för ombudskostnader med 1 755 kronor, ungefär hälften av vad han begärt.

En 16-årig flicka åtalades för grov allmänfarlig vårdslöshet alternativt underlåtenhet att avvärja allmän fara. Åklagaren hävdade att hennes cigarettfimp hade antänt skräp och damm i godsmagasinet. Men det gick inte att bevisa vems cigarettfimpen var och alla fem dömdes istället för olaga intrång. Alla utom en dömdes dessutom för ringa narkotikabrott. För tre blev påföljden ungdomsvård och för två böter som de slapp betala på grund av den tid de varit frihetsberövade.

Branden totalförstörde det cirka 100 år gamla godsmagasinet och orsakade så stora skador på järnväg och kontaktledningar att tågtrafiken stod stilla i en vecka.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se