torsjö live vers2

Lönespiralen i Hässleholms kommun

INSÄNDARE. Med vilka argument godkänns dessa löner? Det är frågan signaturen ”Bjärnumsbo” ställer (NSk 21/7) rörande de kommunala chefstjänstemännens höga löner. Debatten i frågan har kommit igång på insändarsidorna efter en artikel i Frilagt den 6 juli. Jag tror inte någon av de ansvariga kommer att besvara frågan från ”Bjärnumsbo” då ett ärligt svar skulle […]

Skapa mobila museer

INSÄNDARE. Tillgång till kultur är viktig inte minst i pandemitider. Tyvärr finns det  begränsningar för tillgänglighet. Avstånden till storstadens museer gör att  de flesta av Sveriges invånare inte har möjlighet att göra  besök där. I Frankrike har man genomfört en  modell  för att decentralisera  kulturupplevelser. Mobila museer som även betecknas som  ” vandrande minimuseer” har […]

Tveksam djurrättsaktivism

INSÄNDARE. Det finns några påtryckningsgruppen som jag har svårt att förstå när det gäller åsikter och agerande. En sådan grupp är djurrättsaktivisterna. I rättvisans namn inser jag dock att man bör skilja mellan de som fredligt protesterar och de som utför terrorhandlingarTill de fredliga hör de som stod med skyltar utanför slakteriet i Kristianstad. Kanske […]

30 000 i ersättning till ung brandhäktad

En av ungdomarna som satt häktade som misstänkta för att ha anlagt den stora branden i godsmagasinet vid järnvägen i Hässleholm förra året får 30 000 kronor i ersättning för sitt lidande. Det har Justitiekanslern beslutat. Pojken frihetsberövades den 2 oktober 2019 på sannolika skäl misstänkt för grov mordbrand tillsammans och i samförstånd med andra. […]