torsjö live vers2

Skapa mobila museer

Skapa mobila museer

INSÄNDARE. Tillgång till kultur är viktig inte minst i pandemitider. Tyvärr finns det  begränsningar för tillgänglighet. Avstånden till storstadens museer gör att  de flesta av Sveriges invånare inte har möjlighet att göra  besök där.

I Frankrike har man genomfört en  modell  för att decentralisera  kulturupplevelser. Mobila museer som även betecknas som  ” vandrande minimuseer” har hjälpt till att föra konsten ut i landet. Byggnaderna är konstruerade så att de kan sättas upp och plockas ner på några dagar och kan exempelvis placeras på en parkeringsplats.  Det borde vara möjligt att genomföra modellen med mobila museer även i vårt land och  en del av de medel som går till satsningar på statliga museer kunde  avsättas för detta ändamål.

Lars-Ivar Ericson (C) Tyringe

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se