torsjö live vers2

Miljökontoret frågar om underhåll på reningsverket

Miljökontoret frågar om underhåll på reningsverket

Ett gelatinliknande skikt lade sig på Finjasjöns vattenyta och nådde minst 100 meter ut från stranden, samma vecka som ett större underhållsarbete gjordes i reningsverket.

Efter Frilagts artiklar om den gelatinliknande hinnan som syntes på Finjasjön i juni vill kommunens miljökontor nu veta om allt avloppsvatten från reningsverket passerade genom Magle våtmark under det underhållsarbete som skedde den aktuella veckan.

Möjligheten finns också att skicka ut det direkt i sjön via den tidigare utsläppspunkten, ”tuben”.

Frilagt fick inte mycket svar på frågorna om varför den märkliga hinnan på vattenytan inte var anledning för miljökontoret att ställa någon fråga om underhållsarbetet med eftersedimenteringsbassängerna.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Som jag svarade dig tidigare fick vi svar som vi bedömde som tillfyllest av HVAB i ärendet så det avslutades, skriver Carina Westerlund, vikarierande miljöchef, i ett mejl till Frilagt.

Däremot begär miljökontoret nu kompletteringar efter granskning av reningsverkets kvartalsrapport för april-juni.

Miljökontoret ställer tre frågor till va-bolaget Hässleholms vatten. En av dem gäller underhållsarbetet i vecka 24.

– Har underhållsarbetet på eftersedimenteringsbassängens slussluckor påverkat utsläppspunkten, eller har allt spillvatten fortfarande passerat genom Magle våtmark?

Ytterligare två frågor ställs i mejlet till Hässleholms vatten som är daterat den 28 juli. De gäller varför totalt fyra provparametrar i kvartalsrapporten saknar analys och om bolaget vidtar några säkerhetsåtgärder för att säkerställa att det alltid går att få ett analysresultat, exempelvis genom nedfrysning av extraprov.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar:

2020-07-23 Utsläpp kan ha orsakat tjock hinna på Finjasjöns yta

2020-07-27 Miljökontorets rutin följdes inte vid larm om hinna på sjön

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se