torsjö live vers2

Upptäck skogens fördelar

Upptäck skogens fördelar

INSÄNDARE. I coronatider så håller många människor på att  upptäcka de fina naturtillgångar som vi har i vårt land. Det kan handla om  promenader i skog och mark  där vi  nu  kan finna blåbär, lingon och svamp. Den svenska allemansrätten är unik och  den svenska skogen erbjuder rekreation i närmiljön.

Det kan då vara på plats  att påminna  om andra betydelser som skogen har. Jag tänker  då på  alla de skogsprodukter som ger inkomster samt skogens roll som infångare och lagrare av koldioxid.

Det är därför av stor vikt att vi får bibehålla den produktiva skogsarealen och att avverkning följs av återplantering. Det finns miljöorganisationer och politiker som vill ta allt mer skog ur produktion och det känns oroväckande. Istället skall vi slå vakt om  ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Därigenom får vi  en skog som gagnar både miljö och ekonomi samt  ger tillfällen till rekreation och naturupplevelser.

Lars-Ivar Ericson C

Tyringe

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se