torsjö live

Plåster på såren

Plåster på såren

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna i Hässleholm ser med frustration och förvåning på att sjukvårdspersonal som jobbar med coronadrabbade i nuläget inte får lönepåslag eller andra extra förmåner.Hela processen från öppnandet av en smittskyddsanpassad avdelning på Högalidshemmet till rekrytering av personal till densamma har tagit alldeles för lång tid i anspråk. Vi vet mycket väl att fackliga förhandlingar och diskussioner tar tid, men detta är en speciell situation och därför hävdar vi att det borde ha kommit på plats snabbare än det gjort.
I synnerhet Lyckåsa Korttidsboende i Bjärnum har varit hårt drabbat av pandemin med många smittade bland både personal och boende. Personal som jobbar med högriskpatienter har att hantera speciell skyddsutrustning och måste iaktta extra hygienkrav.
Vi tycker det är självklart att de som uppoffrar och erbjuder sig att jobba med covid 19 patienter ska kompenseras för detta. Kompensationen kan bestå av lönepåslag, ledighet, eller rejält förkortad arbetstid. Det är under alla omständigheter viktigt och bråttom att utarbeta ett förslag så berörd personal vet vad som gäller.


Susanne Lottsfeldt (SD),  Hanna Nilsson (SD),    Sven Lundh (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se