torsjö live vers2

Inga fler bekräftat smittade – men faran inte över på Solgården

Inga fler bekräftade fall av covid-19 konstaterades på äldreboendet Solgården i Hästveda när samtliga tester var klara på måndagen. En av de boende insjuknade dock under dagen med covid-19-liknande symptom och ett nytt prov togs därför. Alla boende och anställda kommer enligt tidigare planering också att testas på nytt på onsdag. Två i personalen testades […]

Mystisk hinna på sjön igen – ska nu undersökas

Den gelatinliknande hinnan på Finjasjöns yta var åter synlig på fredagskvällen. Nu ska vattnet undersökas. Kommunens miljökontor har gett konsultföretaget Regito i uppdrag att mikroskopera vatten som Linus Jepsson denna gång hann samla upp i en provflaska. Frilagt har tidigare berättat om det märkliga ytskiktet som ett par dagar under vecka 24 sträckte sig minst […]

Omsorgen om den egna plånboken

INSÄNDARE. Här följer namn och partitillhörighet på några politiker. Tre under beteckningen kommunalråd och en f.d. sådan:Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S), Lars Johnsson (M) och Robin Gustavsson (KD).Ni uppmanas nu med tanke på era höga arvoden och vad som nedan följer konkret redogöra för vad ni dagligen gör, vad ni tror er göra eller […]

Plåster på såren

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna i Hässleholm ser med frustration och förvåning på att sjukvårdspersonal som jobbar med coronadrabbade i nuläget inte får lönepåslag eller andra extra förmåner.Hela processen från öppnandet av en smittskyddsanpassad avdelning på Högalidshemmet till rekrytering av personal till densamma har tagit alldeles för lång tid i anspråk. Vi vet mycket väl att fackliga förhandlingar […]