torsjö live

Mystisk hinna på sjön igen – ska nu undersökas

Mystisk hinna på sjön igen – ska nu undersökas

Miljökontoret har beslutat att analysera vatten från Finjasjön för att utreda vad den märkliga hinnan på vattenytan beror på. Bilden är från fredagen då fenomenet syntes igen.

Den gelatinliknande hinnan på Finjasjöns yta var åter synlig på fredagskvällen. Nu ska vattnet undersökas. Kommunens miljökontor har gett konsultföretaget Regito i uppdrag att mikroskopera vatten som Linus Jepsson denna gång hann samla upp i en provflaska.

Frilagt har tidigare berättat om det märkliga ytskiktet som ett par dagar under vecka 24 sträckte sig minst 100 meter från stranden nära Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utlopp.

Flera personer observerade fenomenet och Linus Jepsson skickade bilder till miljökontoret. Den gången fick han ingen respons mer än att han skulle återkomma om han såg hinnan igen. Först när Frilagt ringt en vecka senare ställdes frågor till va-bolaget Hässleholms vatten om eventuell driftsstörning eller annan förändring på reningsverket. Svaret blev att ingenting särskilt hänt och trots att både Hässleholms vatten och miljökontoret var medvetna om underhållsarbeten som skett samma vecka och veckorna dessförinnan nämndes de inte överhuvudtaget. Istället bedömde både miljökontoret och länsstyrelsen att det rörde sig om någonting naturligt, eventuellt en alg.

Ytskiktet var centimetertjockt och gelatinliknande. Bilden är från den 9 juni.

Limnologen Heléne Annadotter på Regito och algexperten Gertrud Cronberg kunde båda utesluta att det rörda sig om en alg. Per-Åke Fagrell, pensionerad forskare och företagare som arbetat i över 50 år med reningsverksteknik, såg bilderna och trodde istället att antingen mikroplaster som används i reningsprocessen eller giftiga slamrester kan ha lämnat verket och bildat ytskiktet i sjön.

I fredags upptäckte Linus Jepsson hinnan efter att miljökontorets stängt och kunde därför inte slå larm direkt. Istället tog han lite vatten i en provflaska och ställde det svalt för senare analys. På måndagen kontaktade han miljökontoret.

Nu har miljökontoret beslutat att vattnet ska undersökas. Det innebär också att kommunen står för kostnaden.

– Vi har överlämnat det till Regito som ska undersöka vattenprovet i mikroskop och se om de kan tyda något. Kanske får de sedan lämna det vidare för analys, i nuläget vet vi inte vad man ska beställa för tester, säger Carina Westerlund, vikarierande miljöchef.

Hon berättar att tidigare miljöchefen Sven-Inge Svensson, som fortfarande arbetar med Finjasjöprojektet, varit med och bedömt att vattnet ska undersökas.

Hässleholms vatten har nu också svarat på frågan om underhållsarbetet som miljökontoret ställde i förra veckan. Frågan var: “Har underhållsarbetet på eftersedimenteringsbassängens slussluckor påverkat utsläppspunkten, eller har allt spillvatten fortfarande passerat genom Magle våtmark?”. Svaret blev att utsläppspunkten inte påverkades. I ett förtydligande skrev Hässleholms vatten sedan att spillvattnet passerade Magle våtmark under underhållsarbetet.

Det innebär inte att Carina Westerlund anser att det går att utesluta att hinnan har med reningsverket att göra.

– Det är svårt att spekulera. Vi får avvakta, säger hon.

Heléne Annadotter bekräftar att Regito kommer att mikroskopera provet, men hade sent på måndagseftermiddagen ännu inte fått det och ville därför inte närmare kommentera det.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar:

2020-07-23 Utsläpp kan ha orsakast tjock hinna på Finjasjöns yta

2020-07-27 Miljökontorets rutin följdes inte vid larm om hinna på sjön

2020-07-30 Miljökontoret frågar om underhåll på reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se