Gruppen-3a-328x120

Omsorgen om den egna plånboken

Omsorgen om den egna plånboken

INSÄNDARE. Här följer namn och partitillhörighet på några politiker. Tre under beteckningen kommunalråd och en f.d. sådan:
Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S), Lars Johnsson (M) och Robin Gustavsson (KD).
Ni uppmanas nu med tanke på era höga arvoden och vad som nedan följer konkret redogöra för vad ni dagligen gör, vad ni tror er göra eller möjligtvis har gjort för gräsrötter-medborgare-skattebetalare i vår kommun!
Lars Johnsson vill vi påminna om partikamraten f.d. kommunalrådet Pär Palmgren. Denne talade på sin tid som kommunalråd om ”våra löner också” och menade då att en liten procentuell ökning varje år är det ingen som reagerar mot. Medhåll den gången fick han föga förvånande av kommunalråden Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S). Palmgren kallade sitt årliga arvode 749 028:- kronor, om vad storlek han själv varit med om att besluta, för lön. Han uppmanades då av undertecknad att konsultera kommunjuristen för att reda ut skillnaden mellan löner och arvoden.
Lena Wallentheim (S) påminns om socialdemokraternas försök att via ett initiativärende i KS ”höja” dom redan höga politikerarvodena! Nämnda parti tycks inte ha tagit någon som helst lärdom av det katastrofala valnederlag man fått vidkännas.
Hanna Nilsson vill vi påminna om en insändare ”Röda julkrumbukter i KS”, undertecknad av tre sverigedemokrater, där det tycks framskymta en vilja att kraftigt sänka våra politikerarvoden. Nilsson med sin ungdom och sin begränsade erfarenhet och kompetens tycks dock inte ha några som helst problem med att lyfta arvoden av det slag som framskymtar ovan.
Robin Gustavsson en pensionär med en enastående arbetskapacitet måste i detta sammanhang också nämnas. Denne upprätthöll under en tid, som den minnesgode påminner sig, både en post som kommunalråd och utan ersättning också posten som socialnämndens ordförande!
”Normalarvodet” för socialnämndens ordförande var vid denna tidpunkt 28 000:- kronor per månad. Att kunna sköta denna välarvoderade post med vänsterhanden avslöjar mycket om den girighet som ger sig till känna när politikerna själva sätter nivån på sina arvoden och ersättningar.
Till sist kan vi i kommunallagens kapitel 8 under paragraf 1 läsa: ”Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.”
Något för våra politiker och måhända också vår kommundirektör att fundera över. Fortsättning följer.


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se