Ökad smittspridning inom omsorgen i Hässleholm

Smittspridningen inom omsorgen i Hässleholms kommun har tagit ny fart och spritt sig till bland annat Kaptensgården där en anställd konstaterats smittad av covid-19. Några av de boende på en av avdelningarna där har också testats efter ett ha uppvisat symptom. Provsvar väntas under onsdagen. Som Frilagt tidigare berättat har också en anställd vid Sjögläntans […]

I skälig omfattning

INSÄNDARE. I vår föråldrade kommunallag kan vi under 4 kapitlet 14 paragrafen bland annat läsa:– Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget,2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,3. pension, samt4. andra ekonomiska förmåner.Vi skulle efter att läst ”lagen” kunna […]

Medmänsklighet och besöksförbud

INSÄNDARE. Anhöriga har under sommaren i begränsad omfattning kunnat träffa sina närstående på omsorgsboenden utomhus trots det besöksförbud som fortfarande råder åtminstone till slutet av augusti. Mötena har varit väderberoende och arrangemangen med plexiglasskivor etc har försvårat hörbarheten och känslan av närvaro. Speciellt gäller det när de närstående har kognitiva begränsningar som olika former av […]

Vad händer med simhallarna?

INSÄNDARE. Det verkar som det kommer att ta tid innan ett beslut om ny simhall i Hässleholm kommer att ske. Under tider, så fungerar de existerande simhallarna i Hässleholms dåligt. På Qpoolen i Hässleholm, så är hopptornen avstängda, vattenrutschkanan fungerar inte och det saknas klinkers på golvet i simhallen m.m. Där är hål i golvet. […]