torsjö live vers2

Ökad smittspridning inom omsorgen i Hässleholm

Ökad smittspridning inom omsorgen i Hässleholm

Smittspridningen av covid-19 inom omsorgen har tagit ny fart. Idag väntas svar på provtagning av några boende på Kaptensgården. Foto: Liselotte Österlind, Medicinsk service, Region Skåne

Smittspridningen inom omsorgen i Hässleholms kommun har tagit ny fart och spritt sig till bland annat Kaptensgården där en anställd konstaterats smittad av covid-19. Några av de boende på en av avdelningarna där har också testats efter ett ha uppvisat symptom. Provsvar väntas under onsdagen.

Som Frilagt tidigare berättat har också en anställd vid Sjögläntans äldreboende i Vinslöv konstaterats smittad av covid-19. Nu har ytterligare en anställd lämnat positivt provsvar och två boende har också insjuknat. En av dessa vårdas på boendet, den andre på sjukhus. I dagsläget är dock smittan begränsad till en avdelning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På Kaptensgården i Hässleholm har en av de anställda konstaterats smittad och några av de boende har uppvisat symptom. Även hemtjänsten i Sösdala har drabbats då en anställd har konstaterats smittad. En av de boende som den anställde besökt har också testats efter att ha uppvisat symptom men där är inte svaret på provet klart. Då det gäller Kaptensgården väntas proven bli klara under onsdagen.

Däremot verkar faran vara över då det gäller Solgården i Hästveda där två ur personalen och en boende tidigare testats positivt för covid-19. Från och med onsdag är dock den boende smittfriförklarad och all barriärvård kan upphöra.

-Det är olyckligt att smittspridningen ökar. Vi påbörjade omedelbar smittspårning vid de konstaterade fallen, säger Eva Liljekvist Borg, förvaltningschef.

Barriärvård är insatt hos samtliga boende på de avdelningar där det finns konstaterad covid-19, och även där den konstaterat smittade personalen arbetade det senaste dygnet före första symtom. Barriärvården förväntas fortsätta i 14 dagar efter det senaste positiva testet av covid-19. Barriärvård innebär att personalen använder full skyddsutrustning i alla kontakter med boende och att boende är i sina lägenheter under dygnets alla timmar.

Den ökande smittspridningen har, enligt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Birgitta Ljungbeck, medfört att omsorgsförvaltningen nu vidtar alla åtgärder som bedöms möjliga.

-Vi har också täta kontakter med smittskydd för att få den bästa expertisen i hanterandet, säger hon.

-Jag tycker också att vi nu har mycket bra rutiner för att kunna begränsa smittan så mycket det går. Dock är det svårt att helt eliminera risken för smitta då vår personal hela tiden rör sig i samhället.

När det gäller personalen uppger Birgitta Ljungbeck att de anställda hela tiden påminns om att stanna hemma vid minsta symptom samt att vara försiktiga i sina privata kontakter.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se