torsjö live vers2

Hela Sjögläntan är isolerad – och i Sösdala stiger oron

Hela Sjögläntan är isolerad – och i Sösdala stiger oron

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka inom omsorgen i Hässleholms kommun. På onsdagen isolerades hela äldreboendet Sjögläntan i Vinslöv sedan ytterligare fall konstaterats.
Foto: Liselotte Österlind, Medicinsk service, Region Skåne

Smittspridningen av covid-19 har tagit ytterligare fart på Sjögläntan i Vinslöv. På onsdagen var fyra anställda och tre boende konstaterat smittade. Samtliga fem avdelningar på boendet har därför isolerats.

Och i Sösdala ökar oron hos de anställda i hemtjänsten eftersom de menar att det inte förekommer någon smittspårning.

Av de bekräftat smittade på Sjögläntan är samtliga av de boende på samma avdelning. Däremot är den smittade personalen utspridd på olika avdelningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-Efter möte med Region Skåne och ansvariga på vårdcentralen har vi därför valt att tills vidare isolera alla fem avdelningarna på Sjögläntan, säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Birgitta Ljungbeck.

Som Frilagt kunde berätta om igår har även Kaptensgården i Hässleholm drabbats. Där har en anställd konstaterats smittad och ett antal boende har uppvisat symptom. Prover har tagits på dessa men provsvaren dröjer ytterligare någon dag.

När det gäller hemtjänsten i Sösdala uppgav Birgitta Ljungbeck att man på onsdagen hade en konstaterat smittad och att en brukare som den anställde hade besökt uppvisade symptom och därför hade blivit föremål för provtagning. Provsvar har ännu inte kommit.

Nu visar det sig att ytterligare en hemtjänstanställd i Sösdala har lämnat positivt provsvar. Enligt en kollega, som vill vara anonym, till denne uppvisade den nu smittade symptom redan i torsdags. Detta i samband med att den anställde deltog i en utbildning för att ingå i den nya covid-enheten.

-Samtliga som var med på kursen har testats, säger Frilagts källa till tidningen.

-Däremot har ingen som helst vidare smittspårning gjorts, vilket är mycket oroande.

-Jag och flera andra jobbade ihop med den smittade personen under onsdagen och varken vi eller någon av de brukare vi besökte har testats.

Vid samtal med Birgitta Ljungbeck bekräftar hon att uppgifterna om ytterligare en smittad anställd stämmer.

Däremot förnekar hon att omsorgsförvaltningen på egen hand kan smittspåra.

-Vi har inte rätt att dra igång en smittspårning. Detta måste beslutas av ansvarig läkare på vårdcentralen. Det är endast på särskilt boende vi kan göra detta.

På vårdcentralen i Sösdala förnekar man dock all kännedom om ärendet vilket Birgitta Ljungbeck tycker är märkligt. Det är bara vid symptom som enhetschefen har rätt att beordra provtagning.

-Man kan så klart vrida och vända på allt men i det här fallet är jag säker på att vi följt gällande rutiner, säger hon.

-Annars kan jag hålla med om att smittspårning borde skett här.

Birgitta Ljungbeck återkommer sedan till Frilagt med ett förtydligande angående smittspårningen på särskilt boende.

-Detta görs i samråd med smittskydd och ansvarig vårdcentral, men det är de som beslutar att smittspårning ska ske. Vi kan inte som sjuksköterskor besluta om detta, men vi kan hänvisa till rutinen från smittskydd vid kontakt med vårdcentral som säger att smittspårning ska göras. De beslutar också i vilken omfattning det ska göras. Vad gäller konstaterad smitta bland personal i hemtjänst står det följande i vår rutin:

Symtomkontroll bör utföras inför varje arbetspass. Personal med symtom ska inte vistas på arbetsplatsen, det gäller även vid lätta symtom. Personal som varit i nära kontakt (exponerad) med bekräftat fall av covid-19 ska vara mycket uppmärksam på symtom som uppstår under inkubationstiden på 14 dagar. Vid insjuknande på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se