torsjö live vers2

Nu får det räcka med besparingar på socialnämnden

Nu får det räcka med besparingar på socialnämnden

INSÄNDARE. Socialförvaltningen i Hässleholm har en personalomsättning på 37 %. Detta är orimligt högt.

Vad kan då detta bero på?

Mina tolkningar och funderingar är att, personalomsättning oftast grundar sig i för stor press och stress på personalen (en dålig arbetsmiljö) bland annat på grund av att den politiska ledningen gör stora besparingar som blir svåra att verkställa, men också ett politiskt ledarskap där personalen inte blir sedd. Med sedd menar jag i detta fall. Det kvittar hur hårt jag som personal jobbar, hur mycket jag lägger ner av engagemang eller tid. Arbetskamrater och kolleger blir i alla fall färre. Man känner en inre stress av att inte kunna skydda de barn och ungdomar som far illa, tar droger eller har föräldrar som använder tabletter eller tar andra droger. Eller att barnen och ungdomarna blir utsatta för våld eller bevittnar våld.

Arbetssituationen på socialförvaltningen har nått en gräns med personalomsättning på 37 %

Under 2019 hade socialförvaltningen en enhet där personalomsättningen var 102 %.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I en frisk kommun är personalomsättningen 12-13%.

Nu måste restalliansen och sverigedemokraterna ta sitt ansvar sluta upp med besparingar på socialförvaltningen.

Det kostar mycket om vi ska fortsätta spara.

Att anställa ny personal är mycket kostsamt vet alla som jobbar med personal. Ta ett helhetsgrepp satsa på personalen det lönar sig i det långa loppet. Framför allt lönar det sig för kommuninvånarna.

Lena Nilsson

Andre Vice Ordförande Socialnämnden

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se