torsjö live vers2

Hanna Nilsson (SD) trodde att hennes arvode skulle sänkas

Hanna Nilsson (SD) trodde att hennes arvode skulle sänkas

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) hade räknat med att få ett lägre arvode i förslaget till nytt reglemente. Höjningen blir dock inte så stor i praktiken eftersom kommunalrådens rätt till extra arvode för sammanträden i kommunfullmäktige tas bort.

– Jag trodde att jag skulle få en sänkning av mitt arvode, säger kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) efter att ha läst Frilagts artikel om förslaget till nya arvodesregler för Hässleholmspolitikerna.

Hennes höjning blir dock marginell eftersom kommunalråden inte längre ska få extra ersättning för att gå på kommunfullmäktiges sammanträden.

Partikollegan Ulf Berggren, som varit med och tagit fram förslaget, säger att de nya arvodesreglerna ska sänka totalkostnaden med cirka 800 000 kronor per år, trots att kommunalrådens arvoden höjs.

– Det var olyckligt att det blev en höjning nu, säger han.

Personalutskottets ordförande Robin Gustavsson (KD) vill inte spekulera i hur stor kostnadsminskning det eventuellt kan bli i slutänden. Joachim Fors (S) är kritisk till att arvode för partiernas budgetberedning föreslås försvinna.

SD har drivit frågan om sänkta politikerarvoden länge. Ulf Berggren säger att hans målsättning också var att få ner totalkostnaden genom översynen av arvodesreglerna. Enligt kommunstyrelsens beslut om att låta personalutskottet ta fram ett nytt regelverk för ersättning till förtroendevalda var syftet dock enbart att förtydliga och förenkla. SD och Folkets väl reserverade sig då, i februari 2019, eftersom de tyckte att det räckte med att ta bort rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst för politiker med fasta arvoden på 25 procent eller mer.

Efter ett och ett halvt år har Ulf Berggren tillsammans med Robin Gustavsson och Jochim Fors (S) presenterat ett förslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det skulle bli cirka 1,2 miljoner kronor i sänkning, men sedan tillkom den nya arbetsmarknadsnämnden, så nu blir det cirka 800 000 kronor, säger Ulf Berggren.

Det är han nöjd med. Han hoppas också kunna nå sin målsättning att sänka arvodeskostnaderna med tio procent. Då räknar han in den sänkning av grundbeloppet med fem procent som gjordes inför 2019 och även flera frysningar av den årliga uppräkningen med genomsnittet av de kommunanställdas löneökningar.

Han beklagar att det ser ut som att kommunalrådens arvoden sänks när de i själva verket höjs.

– Det är olyckligt att det ser ut så, men det blir en total sänkning, säger han.

Exakt hur stor den blir är dock omöjligt att beräkna eftersom den bland annat beror på hur många sammanträden som hålls. Även hur många som får ersättning för förlorad arbetsinkomst och på vilken nivå spelar in. Ersättningen föreslås nu gälla alla som har mindre än 40 procents fast arvode. Det innebär att fler än tidigare kan få ersättning. Men det är ingenting som kommunen kan påverka eftersom det fastslagits i en dom att en kommun inte har rätt att neka sådan ersättning till ledamöter med mindre än 40 procents arvode.

Ulf Berggren (SD) anser det olyckligt att kommunalrådens arvode höjs, men är annars nöjd med förslaget som han hoppas ska spara totalt 800 000 kronor.

Kommunalråden får höjda arvoden när det tidigare grundbeloppet på 66 456 kronor per månad ersätts av ett grundbelopp på 90 procent av en riksdagsledamots arvode på 68 400 kronor. Grundbeloppet blir visserligen lägre, 61 560 kronor, men kommunstyrelsens ordförande får en höjning med 15 procent på det. De andra kommunalråden som tidigare haft 90 procent av grundbeloppet får nu 100 procent.

Ulf Berggren tycker att det är rimligt att kommunstyrelsens ordförande får ett arvode på totalt 70 794 kronor.

– Jag tror nog att det innebär större ansvar att vara kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun än att vara riksdagsledamot, säger han.

Grundbeloppet blir utgångspunkt för övriga arvoden, men vissa begränsningar införs. Sammanlagd ersättning får inte överstiga 100 procent av arvodet för kommunstyrelsens ordförande och kommunalråden får inte arvode för något annat uppdrag. Tidigare fick de sammanträdesarvode för kommunfullmäktige med maximalt 1 592 kronor per dag. Detta gav ersättning med tre promille av grundbeloppet per timme, beräknat som fem timmar den första timmen och därefter per timme. När det arvodet försvinner blir skillnaden mellan kommunalrådens tidigare och nya arvode totalt inte så stor. För Hanna Nilsson innebär det nya arvodet på 61 560 bara 158 kronor mer om hon har ett fullmäktigesammanträde på fyra timmar per månad.

Hanna Nilsson säger att hon skulle vilja sänka arvodena mer.

– Klart att vi hade velat göra mer, men vi måste också vara realistiska med våra 25 procent. Vi har ändå kommit jättelångt med tanke på att vi har en stor majoritet emot oss, säger hon.

Hon konstaterar att man måste kompromissa.

– Om vi hade haft egen majoritet skulle vi sänkt arvodena rejält och byggt på ett annat sätt.

– Men om det inte hade varit för SD och FV hade det inte blivit någon sänkning överhuvudtaget, säger hon.

Lena Wallentheim (S) konstaterar också att hon får en marginell höjning av sitt arvode.

— De flesta får väl en viss sänkning, säger hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) får också en mindre höjning av sitt arvode efter att det extra arvodet för sammanträden i kommunfullmäktige tagits bort. Foto: Berit Önell

Joachim Fors deltog inte i beslutet om förslaget i personalutskottet på grund av att han ville ha kvar arvodet för de budgetberedningar som gruppledarna kallar till.

– Först var förslaget att ingen annan än kommundirektören eller den han delegerat till skulle få ha budgetberedning. Nu blev det inget arvode, säger han.

Han förklarar att sådana möten måste hållas på dagtid.

– Det är inte rimligt att tjänstemännen ska behöva jobba kväll hela tiden. Budgetberedningarna hålls under ett intensivt skede på en och en halv till två månader, säger han.

Joachim Fors (S) anser att det ska utgå arvode när partiernas gruppledare kallar till budgetberedning. Foto: Lotta Persson

Han tycker inte att det räcker med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och resor som föreslaget.

– Det finns faktiskt folk som inte har arbete eller som gör det här på en fridag, men lägger ner mycket arbete. Det här är en så viktig del av den kommunala verksamheten att det känns som att vi får lägga ett nytt förslag och kohandla på kommunstyrelsen, säger han.

Enligt Joachim Fors kan det bli billigare att dra ner från tre till två ledamöter per parti och betala ut arvodena. Han tycker att det är märkligt att det ska gå att få förrättningsarvode för deltagande i konferenser, men inte för budgetarbete.

Han är också kritisk till förslaget att de nya reglerna ska träda i kraft vid årsskiftet och vill istället att det sker vid den nya mandatperiodens början.

– Det finns folk som tagit uppdrag med vetskap om vilken ersättning de får. Nu kan de få en sänkning och har kanske ingen annan inkomst, säger han.

Han tycker inte heller att förändringarna mellan olika uppdrag alltid är rättvisa.

– Jag har försökt driva att det inte ska vara någon skillnad på kultur- och fritidsnämnden jämfört med miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller tekniska nämnden. Det gick inte, men de andra har drivit fram en höjning av ordförandearvodet på Hässleholms Miljö som jag inte fattar. Varför ska en bolagsordförande ha högre arvode än de andra? I och för sig har de slagit ihop två bolag, men Hibab har också flera bolag. Just nu har de ändå dubbla arvoden i Hässleholm Miljö och Hässleholms vatten eftersom det är samma styrelse i två bolag, säger han.

Joachim Fors ser förslaget som en generell sänkning av arvodena där en del höjts för att rätta till obalanser. Bland annat har tekniska nämndens ordförande fått höjt arvode.

– Den enda som får en rejäl höjning är kommunstyrelsens ordförande. Jag har inga åsikter om nivån. Det handlar om arbetsbelastning och ansvar, säger Joachim Fors.

Han tycker att förändringen till att följa riksdagsledamöternas arvode är bra.

– Vi ville hitta ett sätt där det blev följsamhet för arvodena. Annars blir det diskussion varje gång.

Enligt Robin Gustavsson är personalutskottets förslag en kompromiss.

– De stora dragen är vi i stort sett överens om, med vissa mindre justeringar, säger han.

Robin Gustavsson (KD) anser att förslaget är en bra kompromiss. Foto: Berit Önell

Han säger att höjningen av kommunalrådens arvoden inte har varit kontroversiell.

– Vi har försökt minska arvodena och lyckats, säger han.

Men han är inte pigg på att godkänna arvode för ytterligare budgetberedningar.

– Om vi plussar på lite här och där kan det bli för mycket.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tror inte att Hässleholms kommuns arvoden sticker ut på något sätt.

Kommunen ligger dock högre än det genomsnittliga arvodet för en kommunstyrelseordförande i Sverige som 2019 var 63 800 kronor per månad.

– Jag kan inte värdera min egen insats, men för uppdraget är det inte ett orimligt arvode, säger han.

Inte ett orimligt arvode, tycker kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som föreslås få 70 794 kronor i månadsarvode. Foto: Berit Önell

Han konstaterar att förslaget ger större skillnad mellan arvodet för kommunstyrelsens ordförande och övriga kommunalråd.

– Det var rätt små skillnader, det är ändå ett större ansvar, säger han.

Folkets väl har krävt att grundbeloppet istället ska utgå från prisbasbeloppet, i år 47 300 kronor, men inte fått något gehör.

– Nu trixar de med procentsatser istället, säger han.

Björn Widmark (FV) vill att prisbasbeloppet, i år 47 300 kronor, ska vara utgångspunkten för arvodena. Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson gick nyligen ut och krävde lönetillägg genast till alla som arbetar med covidsmittade i kommunen. Men personalutskottet och Ulf Berggren sa nej med motiveringen att lönetilläggen måste behandlas i den ordinarie löneöversynen. Där har de inte samma uppfattning.

– Nej, det kanske vi inte har, säger han.

Han säger att personalutskottet var tvunget att ge ett avslag på fackets yrkande.

– Det var nästan två månader sedan det kom in och de måste få ett svar.

Varför blev det nej?

– Vi var inte överens om summan, det är därför vi ska ha fortsatt politisk beredning, säger Ulf Berggren som fick igenom ett tilläggsförslag om detta.

Ulf Berggren (SD).

Huvudskälet är dock att man vill hänskjuta frågan till kommande ordinarie löneöversyn. Det vill inte facket Kommunal eftersom tilläggen då tas av den pott som alla ska få del av, vilket innebär att andra får mindre.

Ulf Berggren förklarar att han med fortsatt politiska beredning menar att diskussionerna fortsätter vid annat tillfälle mellan SD:s och alliansens företrädare. Men det handlar också om pengar.

– Det finns en viss summa till lönerevision varje år och vi måste veta hur mycket pengar det blir över, annars tar vi ett beslut som inte är finansierat. Fackförbunden har skjutit upp sina centrala förhandlingar, så vi måste vänta på dem.

– Man kan också ge extra semesterdagar eller kanske komptimmar. Vi vill att de ska få något extra, det är det vi fortsätter att prata med alliansen om, säger han.

Joachim Fors avstod från att delta i beslutet om Berggrens tillägg om fortsatt politisk beredning. De tre ledamöterna var dock eniga om att säga nej till Kommunals krav på 5 000 kronor i lönetillägg till alla medlemmar som arbetar med bekräftat smittade personer i barriärvård.

Ulf Berggren säger också att det är svårt att dra gränsen för vilka som ska få extra ersättning och att han inte känner till någon annan kommun som beviljat lönetillägg på grund av covid-19.

Han försäkrar att han och Hanna Nilsson ändå har samma mål.

– Det är klart att vi vill samma sak, men jag måste hitta en praktisk lösning, säger han.

Han säger att han i personalutskottet försökte driva att personalen ska få någon slags kompensation, men att det inte ledde till något formellt yrkande.

– Vi hade en diskussion, men frågan är också vad som är strategiskt, säger han.

Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson konstaterar att det var svårare än hon trodde att få igenom lönetilläggen.

– Jag tyckte att det borde vara enkelt att lösa, men han säger att det är mer komplicerat, förklarar hon.

Hon tycker ändå inte att hon var för snabb med sitt utspel.

– Men jag har bett att få bli mer insatt. Jag vill gärna veta vilket svängrum vi har i detta, säger hon.

Vill du avsätta mer pengar för lönetillägg?

– Det kan finnas olika sätt att lösa det. Kanske kan vi frysa politikerarvodena ytterligare ett år. Min spontana uppfattning är i alla fall att om man arbetar med covidsmittade utsätter man sig för risk och vi måste i någon form visa vår uppskattning. För mig är det en självklarhet. Fortsättning följer på detta, säger hon.

Hon försäkrar att hon fortfarande står för det hon sagt om lönetillägg.

Robin Gustavsson (KD). Foto: Berit Önell

– Jag tycker att personalen borde ha fått det redan. Sedan kan det finnas svårigheter kring hur man ska göra det, men det är kanske en annan fråga. Vi måste bli mer lösningsfokuserade, säger hon.

Robin Gustavsson anser att kommunen måste vänta för att se om de centrala parterna kommer överens om öronmärkta pengar till den grupp som arbetat med covidsmittade.

– Men vi har full respekt och förståelse för det arbete som kräver lite extra. Vi tar det här på fullt allvar och nonchalerar det inte, försäkrar han.

Joachim Fors (S). Foto: Lotta Persson

Även han ser stora svårigheter i att avgränsa vilka som ska få extra ersättning.

– Det är oerhört svårt att göra ett tillägg som är rättvist. Vi vill se till att de som jobbar inom vården får högre grundlön, inte tillägg, säger Joachim Fors.

Han hoppas att det ska vara rätt tillfälle nu när omsorgspersonalens arbetssituation uppmärksammats på grund av pandemin.

Flera regioner ger dock lönetillägg till sjukvårdspersonal som arbetar med covidpatienter.

Berit Önell

Ändrade procentsatser
Så här ändras procentsatserna för politikernas fasta arvoden enligt förslaget (nuvarande procentsatser inom parentes). Observera att grundbeloppet alltså sänks, så den som har samma procentsats som tidigare får lägre arvode. I totalkostnaden för politikerarvoden ingår också bland annat sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Ordf 1 vice 2 vice Ledamot
Kommunfullmäktige 15 (15) 7,5 (10) 7,5 (10)
Kommunstyrelsen 115 (100) 100 (90) 100 (90)
Kommunrevisionen 15 (13) 7,5 (10) 7,5 (10) 5 (-)
Kultur- och fritidsnämnden 20 (15) 10 (10) 10 (10)
Tekniska nämnden 25 (15) 12,5 (10) 12,5 (10)
Barn- och utbildningsnämnden 45 (45) 22,5 (27) 22,5 (27)
Socialnämnden 40 (40) 25 (30) 25 (30)
Omsorgsnämnden 40 (40) 20 (25) 20 (25)
Arbetsmarknadsnämnden 20 10 10
Valnämnden 10 (10) 5 (5) –
Överförmyndare 10 (10) – –
Hässlehem AB 15 (15) 7,5 (7) –
Hässleholms Miljö AB 20 (15) 10 (7) –
Hibab 15 (15) 7,5 (7) –

Läs mer:
2020-08-20 Höjning av kommunalrådens arvoden ger sken av sänkning

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se