torsjö live vers2

Skärpt straff för misshandel före Ljungdalaskott

Hovrätten skärper straffet för misshandeln som föregick skjutningen på Ljungdala i december 2019. Den man som enbart dömts för misshandeln får sex månaders fängelse istället för skyddstillsyn med samhällstjänst. För den man som dömts för att ha hållit i vapnet fastställs domen på åtta års fängelse för försök till mord med mera. Båda männen var […]

Socialförvaltningens arbete kräver allsidig belysning

INSÄNDARE, I en debattartikel har Lena Nilsson (S) försökt beskriva socialförvaltningens situation om än något ensidigt och i form av procent som alltid är vanskligt. För att förstå vårt arbete krävs en mer allsidig belysning av bakgrund, orsak och verkan. Socialtjänsten har under de senare åren fått ett antal tillkommande uppdrag bl.a. genom ändrad lagstiftning, […]

Försörjning före kompetens

INSÄNDARE. Vårt demokratiska system är kidnappat av yrkespolitikerna. På alla nivåer nomineras kandidater bakom stängda dörrar. Där premieras lojalitet, släktskap och andra kontakter. Att lojalt hålla på partilinjen belönas med succesivt avancemang på kommunal-, regional- och riksdagsnivå. För de trogna lockar en generaldirektörsplats eller landshövdingeplats eller varför inte en plats i Bryssel som parlamentariker eller […]

Socialförvaltning under tryck

INSÄNDARE. Socialförvaltningen i Hässleholms kommun är likt andra i alla övriga kommuner i vårt land hårt reglerad av lagar och förordningar som bestäms av Riksdagen. Detta begränsar manöverutrymmet för lokala tjänstemän och politiker att agera. Om lagen inte följs utdöms vite som ett brev på posten.Lena Nilsson (S), andre vice ordförande i socialnämnden menar att […]