torsjö live vers2

Socialförvaltning under tryck

Socialförvaltning under tryck

INSÄNDARE. Socialförvaltningen i Hässleholms kommun är likt andra i alla övriga kommuner i vårt land hårt reglerad av lagar och förordningar som bestäms av Riksdagen. Detta begränsar manöverutrymmet för lokala tjänstemän och politiker att agera. Om lagen inte följs utdöms vite som ett brev på posten.
Lena Nilsson (S), andre vice ordförande i socialnämnden menar att ett tillskott av pengar är rätt väg att gå för att få en budget i balans. Jag tror inte detta är lösningen på våra problem även om det tillfälligt kan lindra symtomen. Dessutom måste pengarna tas någonstans ifrån någon annan kommunal verksamhet alternativt krävs en skattehöjning. Detta måste också utredas och redovisas.
En stor del av underskottet i vår budget kan härledas till den oansvariga migrationspolitiken som förts av olika regeringar. Skattemedel sköts till från Stockholm med olika glädjekalkyler över hur lång tid det skulle ta att få en nyanländ i arbete. Dock visade sig kalkylerna vara felaktiga och skattemedlen sinade. Kvar stod kommunerna med försörjningsansvar enligt lag. Sverigedemokraterna har lagt olika förslag för att göra Hässleholms kommun mindre attraktiv för bidragstagare till exempel tiggeriförbud och integrationsplikt. De rödgröna ställer sig dock kallsinniga och från alliansen är det blandade reaktioner. Sista ordet är inte sagt i dessa frågor.
Socialförvaltningen är tänkt som en sista utpost för den enskilde i trångmål att få mat, tak över huvudet, eller annat skydd. Än så länge uppnås de målen även om problematiken blir större. Antalet skyddsplacerade barn ökar över tid. Familjerna är större och våldet värre. Jag tror att det kan bli nödvändigt att se över socialförvaltningens ansvarsområde i framtiden och hur detta ska finansieras. Med andra ord en diskussion om det sk samhällskontraktet. Denna diskussion bör hållas innan valet 2022.
Jag är fullt medveten över de svåra arbetsförhållanden som idag råder på socialförvaltningen pga stress och underbemanning. Vår personal kommer i kläm när kommunen måste spara pga oansvariga beslut och felaktiga kalkyler från regeringen.
Dessutom har vi ett hårdnande samhällsklimat som sätter sin prägel på all verksamhet.
Jag är bekymrad över personalens arbetsbörda, och utesluter inte ekonomiska tillskott av skattemedel. Men vill också se en översyn av vad som ska ingå i socialförvaltningens ansvarsområde i framtiden.

Sven Lundh (SD), 1 vice ordförande i Socialnämnden

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se