Gruppen-3a-328x120

Föroreningar renas inte under vattenytan

Föroreningar renas inte under vattenytan

Utsläppen förstör vattendrag, sjöar och hav, här Hanöbukten.

INSÄNDARE. Vi ser ideligen exempel på hur vi förstör våra hav, sjöar och vattendrag. Var finns modiga politiker som vågar stå upp och ta ansvar för miljön, dagens och framtidens?

Det har gjorts otaliga undersökningar om tillståndet för våra vattendrag, sjöar och hav under årens lopp. Ofantliga stora summor av skattepengar har lagts på undersökningar – till vilken nytta?

Försiktighetsprincipen innebär att en verksamhet måste upphöra närhelst potentiella skadeeffekter är kända, oavsett kostnad. Det betyder att en verksamhetsutövare har ett juridiskt ansvar att välja det säkra alternativet framför det osäkra.

Det är dags att öppna verkstaden och skrida till handling!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det är väl ingen som förordar att kommande generationer ska stå för våra försyndelser?

Många har levt i en tro att alla föroreningar tas om hand av Moder Natur. Det är väl bara att släppa ut skiten i naturen, i havet eller något vattendrag? Bara man slipper se det.

I framställan som företagen gör till rätten sägs att enda lösningen på problemet är att det förorenade vattnet ska spädas ut i sjöar eller i havet. Inga alternativ redovisas, ingen kostnadskalkyl presenterades för vad det skulle kosta att rena utsläppen. Ofta säger de som släpper ut förorenat vatten att det inte finns några enskilda som kan drabbas. Det är inte sant, alla som äter fisk eller får sitt dricksvatten är i allra högsta grad berörda. Att fortsätta på den sedan länge inslagna vägen att lägga ut rör under vattenytan och tro att utspädningseffekten ska lösa alla problem, är inte rätt väg att gå. Ingenting försvinner bara för att det hamnar under vattenytan. Att vattnet i sig själv skulle rena är helt felaktigt.

Vi ser varje dag vad som händer under ytan, vad som sker i våra hav, sjöar, åar och vattendrag. Det finns bara en lösning – rena alla utsläpp. Vi står inför ett avgörande vägval inför framtiden – det arv vi ska lämna vidare till kommande generationer. Valet är enkelt – ett levande ekosystem, ett upprop för sunt förnuft.

Vi i Swedish Coast And Sea Center vill inte stå till svars inför barn och barnbarn som de som visste men ingenting gjorde, de som för alltid förstörde för framtiden, de som förintade levnadsbetingelserna för ett av våra viktigaste element – vatten. 

Se filmen om utsläppen i Hanöbukten från Södra Cell i Mörrum

Kjell Andersson
SCSC, Swedish Coast And Sea Center

www.coastandseacenter.se 
https://www.facebook

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se