torsjö live vers2

Över 130 000 i sanktionsavgifter mot vikingabyn

Över 130 000 i sanktionsavgifter mot vikingabyn

Nya sanktionsavgifter mot vikingabyn i Vätteryd har beslutats av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Den här gången gäller det bland annat entrén. Foto: Henrik Andersson

Folkets väls Jonas Kleins förslag om kommunikation med vikingabyn i Vätteryd istället för nya straffavgifter fick inget gehör vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde. Istället klubbades nya byggsanktionsavgifter på totalt 131 494 kronor. Beslutet grundar sig på att rivning, nybyggnad och tillbyggnad ska ha gjorts utan lov. Vikingabyns Oddvar och Maral Otetileu hävdar att alla åtgärderna är bygglovsbefriade och kommer att överklaga beslutet.

Konflikten mellan vikingabyn och kommunen, som pågått sedan byggnadsarbetena startade förra sommaren, fortsätter. Sanktionsavgifter på 58 125 kronor har tidigare utfärdats på grund av fem mindre timrade stugor som flyttats till fastigheten från en annan vikingaby. Alla beslut är överklagade. Mark- och miljödomstolen har avslagit ett överklagande, men även det beslutet är överklagat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu gällde det förändringar på huvudbyggnaden, som fungerar som bostad och kafé, och ett par byggnader intill denna. Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämnden har ett entrétak och en mindre byggnad rivits utan rivningslov och ett nytt entrétak, en mindre byggnad och en större byggts utan bygglov. Dessutom ligger den större för nära tomtgränsen. Enligt tjänstemännen och majoriteten av politikerna är enda sättet att vidta rättelse att riva det som byggts. Att återuppbygga det rivna är värre eftersom det skulle kräva bygglov.

Vid tidigare beslut har politikerna varit eniga, men nu hade alltså Folkets väl en annan uppfattning. Ersättaren Jonas Klein (FV), som vid sammanträdet gick in för partiledaren Björn Widmark, säger att partiet står bakom hans linje att söka dialog med vikingabyns företrädare.

– Vi har bara använt ett verktyg som vi klubbat ner dem med hela tiden. Det måste hända något annat, säger han.

Han konstaterar att det handlar om ett jätteärende som kan vara svårt att hänga med i, men han förutsätter att vikingabyn gjort fel på något vis.

– Jag har ingen lösning att komma med, men man kan inte banka på spiken mer än tills den är nedslagen. Vi bankar på människor och det blir massor av pengar i avgifter. Men vi ska behandla människor väl och kommunicera med dem, säger han.

Han reserverade sig mot beslutet.

Paret Otetileu hävdar fortfarande att fastigheten är en jordbruksfastighet med bostad som därför har undantag från bygglovsplikt för de aktuella åtgärderna. Kommunen hävdar att det inte gäller eftersom det inte finns bygglov för bostad. Skatteverkets taxering räcker inte som bevisning och ingen bostad nämns i bygglovshandlingarna för ändrad användning av huvudbyggnaden från lokal till kafé år 2000. Ritningarna omfattar dock inte ovanvåningen där huvuddelen av bostaden fanns när paret köpte fastigheten förra året.

Fastigheten ligger alldeles intill Vätteryds gravfält som är Skånes bäst bevarade från yngre järnålder. Foto: Urban Önell

Miljö- och stadsbyggnadskontoret hittar inte heller något bygglov som visar när fastigheten, som varit bostad sedan 1840-talet, ändrades från bostad till lokal. Enligt Lantmäteriets handlingar från 2009, alltså efter ändringen till kafé, då mer mark lades till fastigheten, var ändamålet bostad, jordbruk och viss verksamhet (kafé). Lämplighetskraven bedömdes då uppfyllda, enligt beslut på delegation av stadsarkitekt Leif Berg.

Lantmäteriets handlingar från 1948, då en avstyckning gjordes, visar att huset då innehöll bostad och möbelverkstad. Landsantikvarien Harald Olsson godkände avstyckningen 1947 ur fornminnesvårdssynpunkt trots att det inte fanns någon frimarginal mot gravfältet, eftersom bebyggelsen och odlingen på lotten hade gammal hävd.

Oddvar och Maral Otetileu fick tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till beslut om sanktionsavgifter, men avstod.

– Det är fullkomligt meningslöst att försöka ha en dialog med dem. Vi utgår ifrån att Lantmäteriet och Skatteverket sköter sina uppgifter i enlighet med gällande rättsregler, säger deras advokat Clas Langén.

Oddvar Otetileu. Foto: Urban Önell

Oddvar Otetileu förklarar att han enligt domen i mark- och miljödomstolen inte är byggherre och att sanktionsavgifterna därför inte borde gälla honom utan enbart Maral. Han säger att de inte rivit något. Det gamla entrétaket var så ruttet att det ramlade ned av sig själv och den mindre byggnaden har bara byggts om och byggts ut. Den större byggnaden menar han står på samma plats där den av hävd stått.

– Det här är helt ogrundat, säger han.

Han är också irriterad på att personal från kommunen körde förbi vikingabyn dagen före sammanträdet och filmade i förbifarten.

– De kunde ju ha stannat, de vinkade inte ens, säger han.

Miljö- och stadsbyggnadschef Helena Östling förklarar att avsikten var att inför sammanträdet kontrollera om något nytt hänt på fastigheten, exempelvis om något rivits.

– En ensam tjänsteperson ska inte stanna till om vi bedömer att det kan bli en hotfull situation, säger hon.

Hon menar dock inte att något hot förekommit.

– Det är inget konstigt, det är för att det är väldigt mycket känslor inblandade, säger hon.

Oddvar Otetileu är övertygad om att det var mer än en person i bilen.

– Den som filmade satt i baksätet, men de kanske kan sitta i baksätet och köra, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se