torsjö live vers2

Trädhuset i förfall

Trädhuset i förfall

INSÄNDARE. Det har uppstått en debatt mellan KDU och C angående Trädhusets fortsatta öde. Undertecknad brukar besöka Hovdala och då ta vägen förbi Trädhuset. Inte vid något tillfälle har det varit tillgängligt. Kanske har tidpunkten för besöken varit fel? Om nu C vill att vi ska kunna ta del av den fina utsikten från altanen, får besökaren ta med en tillräckligt hög stege, alternativt klättra upp (ganska svårt) på pelarna som bär upp huset.
Att försöka göra huset till en till en attraktion för allmänheten har under alla dessa år visat sig omöjligt. Intresset från allmänheten är inte tillräckligt stort, tyvärr! Dessutom ser bjälklaget under altanen ut att ha angripits av svamp, så i en inte alltför avlägsen framtid blir det riskfyllt att gå ut på altanen. Även gångbron upp till huset har inte sett något pigment sedan det byggdes. Sprider det sig in till huskroppen, blir det en kostsam renovering. Men att underhålla och renovera kommunens fastigheter hör ju inte till det som har hög prioritet. Jag tänker närmast på badhusen. 
Då det tydligen inte går att få någon ekonomi i någon form av verksamhet, återstår bara att sälja det. Men att få igen pengarna för vad det kostade att bygga, kan man inte räkna med. Men årliga förluster undviks i framtiden. 
Däremot synes intresset vara större för att hyra de beryktade övernattningskojorna och när säsongen är över kan statistiken ge besked hur lönsamma de varit.


Lars Nord, Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se