torsjö live vers2

Bästa strategin?

INSÄNDARE. Det blev förvisso en brakförlust för Sverige i fotbollsmatchen mot Portugal. Rent siffermässigt menar jag. Men alla var överens om och fann tröst i att det svenska laget hade den i särklass bästa strategin. Vet man om eller är hjärntvättad av myndigheterna att så är fallet även i coronaspelet, kan man med jämnmod svälja […]

Tvångsåtgärder gagnar inte en tillgänglig kyrka

INSÄNDARE. Först ett tack till Staffan Andersson som i en insändare uppmärksammar centraliseringens följder för svenska kyrkan. Jag har även reflekterat över detta ämne och vill nu redovisa vad som kan hända ifall  centraliseringsprocessen får fortsätta. Öppenhet  och tillgänglighet är viktiga ord  när det gäller kyrkans verksamhet. För att kunna möta detta behov så finns […]

Bara alvedon till döende i corona

Bilden visar korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum.

En svårt coronasjuk kvinna ordinerades enbart alvedon i hemtjänsten i Hästveda och på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum. Elva av kommunens sjuksköterskor var inblandade, men ingen träffade kvinnan. En läkare bedömde per telefon att hon inte skulle få sjukhusvård om hon blev sämre, men till slut kom hon ändå till sjukhus där hon avled. Händelsen har […]

Viruset stoppar mig inte

INSÄNDARE. Under ett liv fullt av aktivitet med kurser och utställningar kom Corona och man blev kallad ”Äldre, äldre”. Allt blev inställt, allt blev tyst, almanackan blev tom. Akvarellkurserna fick avslutas, utställningar och resan till Gotland avbokas. För första gången i mitt liv inget besök på hemön. Det blev ok att vända ryggen till andra, […]

Visst kunde restalliansen sagt stopp till Björklunda

INSÄNDARE. Efter att ha läst artikeln i lördagens Norra Skåne känner jag mig manad att kommentera Lars Johnssons (LJ) uttalanden angående turerna kring byggande på Björklundaområdet. LJ påstår att det inte fanns möjlighet att stoppa markanvisningstävlingen eftersom sossar med anhang hade majoritet i tekniska nämnden. Så var det, men restalliansen innehade ordförandeposten! Som ordförande har […]

Trädhuset i förfall

INSÄNDARE. Det har uppstått en debatt mellan KDU och C angående Trädhusets fortsatta öde. Undertecknad brukar besöka Hovdala och då ta vägen förbi Trädhuset. Inte vid något tillfälle har det varit tillgängligt. Kanske har tidpunkten för besöken varit fel? Om nu C vill att vi ska kunna ta del av den fina utsikten från altanen, […]

Vilka har viljan att göra upp om invandringspolitiken?

INSÄNDARE. Funderar på om Kristersson (M), Löfven (S) och Åkesson (SD) egentligen är intresserade av en bred överenskommelse kring migrationen. De tre stora partierna har hitintills inte visat att de har förmågan att få en kompromiss i mål. De tre partiledarna har nyligen hållit sina sommartal. Lyssnade lite extra den här gången. Blev det då […]

Så kan man ta död på kyrkan

INSÄNDARE. Förr i tiden var det prästerna som hade problemformuleringsprivilegiet i samhället. Allting sågs utifrån teologisk utgångspunkt och bestämdes utifrån detta. Prästernas roll har i dagens samhälle övertagits av ekonomerna. Det är de som sätter agendan för såväl debatt som beslut. Med ekonomerna som överstepräster är det de ekonomiska aspekterna som överordnas allting annat. Att […]

Olycklig tolkning

INSÄNDARE. I Coronatider  har intresset för den inhemska produktionen av växter ökat. Allmänheten  börjar förstå att vi kan odla mer i Sverige och minska vårt importberoende samt att svenska livsmedelsprodukter är  unika eftersom här används inte så många växtskyddsmedel. Det är då olyckligt att en myndighet som benämns Kemikalieinspektionen ibland övertolkar EU-regler och agerar mot […]

Varför inte ansa lite Centern?

INSÄNDARE. Det är med glädje vi tackar Centerpartiets svar och ytterligare förtydligande kring deras hållning. Vi unga Kristdemokrater är däremot fortfarande inte övertygade att Centerpartiets förespråkare väljer sina ord rätt. Vi är inte reaktionära, vi är framåtsträvande. Trädhusets kaféverksamhet har öppet ett fåtal av årets månader, detta resulterar i att syftet med att besöka trädhuset […]