Bästa strategin?

INSÄNDARE. Det blev förvisso en brakförlust för Sverige i fotbollsmatchen mot Portugal. Rent siffermässigt menar jag. Men alla var överens om och fann tröst i att det svenska laget hade den i särklass bästa strategin.

Vet man om eller är hjärntvättad av myndigheterna att så är fallet även i coronaspelet, kan man med jämnmod svälja hur höga dödssiffror som helst.

Per L Christensen

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com