torsjö live vers2

Tvångsåtgärder gagnar inte en tillgänglig kyrka

Tvångsåtgärder gagnar inte en tillgänglig kyrka

INSÄNDARE. Först ett tack till Staffan Andersson som i en insändare uppmärksammar centraliseringens följder för svenska kyrkan. Jag har även reflekterat över detta ämne och vill nu redovisa vad som kan hända ifall  centraliseringsprocessen får fortsätta.

Öppenhet  och tillgänglighet är viktiga ord  när det gäller kyrkans verksamhet. För att kunna möta detta behov så finns det åtgärder som verkar i denna riktning. Personal på plats och inte bara tillgänglighet  genom mail, telefonsvarare, sociala medier  o s v.

Jag har efter att från början varit positiv till ekonomi- och lönecenter kommit fram till att detta inte får vara obligatoriskt utan erbjudas som en möjlighet för de församlingar som så önskar.

Anledningen är att detta förslag berör en viktig tillgänglighetsfråga och jag vill illustrera mitt ställningstagande genom ett exempel från församlingsexpeditionen i X församling.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En helt vanlig måndagsförmiddag i församlingen som har 3000 kyrkotillhöriga kan detta hända:

Anna som i sin tjänst har hand om ekonomiärenden, kyrkobokföring, sociala medier mm finns på plats från kl 8. Församlingsexpeditionen finns i församlingshemmet men inga övriga medarbetare brukar vara på plats på måndagar. Anna har arbetat i församlingen i tio år och utgör med sina kunskaper en trygghet för gamla och nya medarbetare. Hon trivs bra i tjänsten och om hälsan står bi så planerar hon att bli pensionär 2030. Hon får ibland höra att hon är ”pärlan” eller ”spindeln i nätet” och inte bara de anställda, förtroendevalda utan även församlingsbor uppskattar henne.

Dörrklockan ringer och Anna tar emot en kvinna med barnvagn. Besökaren vill diskutera doptider och Anna berättar om olika alternativ. Nästa besökare är en äldre dam vars man avled under helgen och hon vill veta om begravningstider och alternativ när det gäller gravplats. Kyrkogårdsarbetaren Kjell ringer och vill diskutera senaste månadslönen.  En tonårsförälder hör av sig om konfirmationsundervisning.  Mellan besökare och telefonsamtal kollar Anna fakturor och ser över personalens  löneavier.

En helt vanlig måndag i  X församling 2020. Anna trivs bra i sin tjänst men låt oss göra ett tankeexperiment.  Året är 2027. Anna har fått lämna sin tjänst.  Församlingen har anslutits till ekonomi och lönecenter. Kyrkoherden som vill ägna sig åt församlingsvårdande insatser tvingas att ägna mycket tid åt ekonomi och administration. Måndagsbesökaren möts  av stängd dörr och telefonsvararen hänvisar till tisdagar 10 -12 och torsdagar 14- 15.

Visst kan kyrkan må bra av effektivisering och rationalisering men här har ”centraliseringsivern” slagit till mot öppenhet och tillgänglighet. Medarbetare och församlingsbor minns hur det var 2020.

Slutsatsen blir att tvångsåtgärder när det gäller ekonomi och administration inte gagnar en öppen och tillgänglig kyrka.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se