torsjö live vers2

Visst kunde restalliansen sagt stopp till Björklunda

Visst kunde restalliansen sagt stopp till Björklunda

INSÄNDARE. Efter att ha läst artikeln i lördagens Norra Skåne känner jag mig manad att kommentera Lars Johnssons (LJ) uttalanden angående turerna kring byggande på Björklundaområdet.

LJ påstår att det inte fanns möjlighet att stoppa markanvisningstävlingen eftersom sossar med anhang hade majoritet i tekniska nämnden. Så var det, men restalliansen innehade ordförandeposten! Som ordförande har man möjlighet att för tjänstemännen påpeka att deras egna initierade projekt ska upphöra eftersom de går emot politikens vilja, i annat fall kommer de att tas upp i kommunfullmäktige (kf) för att där stoppas (vid tillfället hade ju restalliansen tillsammans med SD och FV majoritet i kf, och där kunde man t ex lagt en motion i ärendet, som kf-ordföranden kunde sett till kom upp till beslut utan dröjsmål).

LJ menar vidare att kommunen skulle framstått som oseriös om man dragit tillbaks tävlingen. Det stämmer inte, eftersom alla företag som gör affärer med kommuner givetvis vet att man hela tiden tar en risk (precis som visades i artikelns faktaruta), eftersom just politiken utgör en osäkerhetsfaktor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En parallell till detta ärende i tekniska är hur detaljplaneärendet för Björklunda behandlades i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (msn). Den 20/2 2019 tar man beslutet att uppdraget med detaljplanen för Björklunda är avslutat, i strid med tjänstemännens förslag (som går ut på att detaljplanen ska revideras och ställas ut). Detta röstade även moderaterna i msn för. Då var det alltså inte för sent. Som lök på laxen visar man dock i msn upp en häpnadsväckande ”hattighet” (LJs eget ord för hur kommunen skulle uppfattats om man stoppat markanvisningstävlingen) genom att vid ett extrainsatt nämndsmöte en vecka senare, den 27/2, upphäva beslutet och, efter att moderaterna bytt fot, istället besluta att gå vidare med detaljplanearbetet. Fv lämnade en skriftlig reservation till protokollet från den 27/2 2019, och som utgör en bra sammanfattning av skälen till att Björklunda är ett synnerligen olämpligt bostadsområde.

Med andra ord: om man innehar ordförandeposten i nämnderna och har majoritet för saken i kommunfullmäktige, varför då agera som ett rö för vinden och låta sig föras dit det för tillfället råkar blåsa? Dessutom i strid med vad man sade före valet 2018.

Ernst Herslow
Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se