torsjö live vers2

Varför fortsätta på misstagens väg?

Varför fortsätta på misstagens väg?

INSÄNDARE. Det kan man fråga sig när jag lyssnade på fullmäktigedebatten om ett nytt simhallsbad i Hässleholm. Misstagen är många, och jag ska bara nämna några: en köplada vid Pärlan, som skulle varit bostäder i stället, planerna på att bebygga surhålet på björklundaområdet, att exploatera grönområdet Paradiset. Nu börjar man ”baklänges” med att bestämma en plats (Norden) som lämplig  för ett bad. utan att veta vad det ska innehålla.
Den enda rimliga ordningen bör vara: hur många har vi råd att driva på sikt, vad kommer det att kosta att renovera befintliga badhus? Har vi överhuvudtaget råd med ett nytt badhus? När dessa frågor är besvarade, kan slutsatsen endast bli ett rungande NEJ!  
Att som SD och även MP driva frågan ”stenhårt” att det enda tänkbara är en placering på Norden är samma idiotiska förslag till placering som med ”köpladan” ovan, här ska vara enbart bostäder. Ett badhus med parkering ger knappast utrymme till någon övrig bebyggelse, punkt slut. Dessutom tillkommer kravet på en central placering av höghastighetsstationen, vilken påverkan kan det ha på området? Att som SD föreslå en ”badbalja” för 70-90 miljoner kommer aldrig att attrahera några besökare från omkringliggande orter i kommunen.
En gång var SD:s förslag att göra befintligt badhus till en kraftsportanläggning, nu vill man behålla och renovera samtlig badhus, inklusive Sösdala. Kan vi underhålla och drifta de som är i funktion i dag är bra nog. Ska vi ta upp konkurrensen med ett bad som finns i Lund (Högevall), som Dolores Öhman hänvisar till, lär det nog inte räcka med en ”badbalja” som SD föreslår? 
Eftersom det inte är möjligt att bygga ut befintligt bad (miljöskäl), återstår endast en placering på Österås, vilket skulle föra med sig många ekonomiska fördelar, samt att de som utövar sporter i anslutning till området skulle då kunna dra nytta av att också kunna bada i närheten.
Men som jag ser det, finns överhuvudtaget inga ekonomiska förutsättningar i dagsläget för ett nytt badhus, så lägg alla planerna på is tills ekonomin tillåter. Att låna upp 3-4 hundra miljoner är högst oansvarigt gentemot skattebetalarna. Om HSR-stationen blir verklighet, väntar en miljardsmäll för kommunen om 10-15 år. Men då finns antagligen inte många av dagens politiker kvar som måste ta ansvar för den tidens ekonomi. Att tänka långsiktigt är sällan populärt, men att bygga monument över sig själva är desto populärare.


Lars Nord, Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se