Gruppen-3a-328x120

Är det inte alldeles för tyst kring Översiktsplanen?

Är det inte alldeles för tyst kring Översiktsplanen?

INSÄNDARE. Vi vill veta vad du tycker! Den uppmaningen finns i samrådsförslaget till ”Översiktsplan för Hässleholms kommun” som finns på kommunens hemsida. Samrådsförslaget berör framförallt den majoritet av kommunens invånare (nästan 63 %) som bor i närorterna (stationsorterna och de stadsnära och landsbygdsnära byarna) och på landsbygden i Hässleholms kommun. Förslaget tar sikte mot år 2040. För staden (med drygt 37% av kommuninvånarna) finns redan ”Framtidsplan för Hässleholms stad” som sträcker sig fram till cirka år 2030. Den kommer att gälla parallellt med översiktsplanen och berörs inte nu. Samrådsförslaget ser intressant ut. Tycker att tidigare översiktsplanearkitekt Maria Månsson Brink har gjort ett mycket bra jobb. Dels under inlyssningsrundan och dels när förslaget har arbetats fram. Trots det hoppas jag verkligen att många kommuninvånare lyssnar till uppmaningen ”Vi vill veta vad du tycker!” Vi måste ta chansen att tala om vad vi tycker innan det är för sent. Det är nu vi vanliga kommunmedborgare har chansen att påverka framtiden i Hässleholm. I samrådsförslaget går det att läsa ut följande:

 Kommunens uppgift är att identifiera och uttrycka en vision och viljeinriktning under processen när planen arbetas fram.

 Översiktsplanens målsättningar är ett komplement till kommunens vision. År 2040 finns det en vi-känsla och gemenskap i kommunen och vi känner oss som hässleholmare oavsett var i kommunen vi bor. En av de övergripande målsättningarna 2040 är , ”Hässleholmaren är stolt och mår bra”.

 Översiktsplanen är dessutom marknadsföring av kommunen Tolkar det som att intentionerna är att ”Stad och land ska gå hand i hand”.

Instämmer därför i mycket av tänket i förslaget. Vill ändå ställa följande frågor till kommunens kommunalråd: Tror ni att ni når ut med budskapet? Tror ni kommuninvånarna hörsammar er uppmaning? Kommer ni att få in tillräckligt med synpunkter innan samrådstiden går ut den 30 september? Kommer politikerna och tjänstemännen tillsammans lyckas förankra den nya översiktsplanen hos kommunmedborgarna? Kommer vi ”hässleholmare” känna att detta är vår gemensamma plan som ger oss framtidstro i hela kommunen inför år 2040? Tror det är otroligt viktigt att kommunens politiker och tjänstemän fortsätter att ha ett underifrånperspektiv i den fortsatta processen med översiktsplanen. Planen måste förankras bland kommunmedborgarna. Jag vill sammanfatta det så här – ”Det är människors tro på sin egen bygd som avgör om bygden ska överleva”.

Mårten Nobin, Stoby

medlem i Centerpartiet

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se