torsjö live vers2

Felaktiga påståenden i den statliga tv-kanalen

Felaktiga påståenden i den statliga tv-kanalen

INSÄNDARE. Återigen har den statsunderstödda regimtelevisionen beslagits med propaganda och rena lögner i klimatfrågan. Statstelevisionens så kallade ”globala klimatkorrespondent” Erika Bjerström påstår i ett Rapportinslag 25 augusti att vi fått alltmer extremväder, starkare stormar, mer skyfall, mer torka, fler bränder, katastrofala havsnivåhöjningar. Alla dessa hennes påståenden är felaktiga! Gå in på Swebbtv.se där man för varje felaktighet Bjerström bjuder på, gediget och metodiskt hänvisar till lätt tillgänglig observationsdata som vederlägger påståendena. Se också Elsa Widding på Youtube, där havsnivåernas jämna och måttliga höjning påvisas.

Det är så klart mycket allvarligt när statlig television på detta sätt vilseleder tittarna. Den statliga televisionen (och radion) har en mycket stor skuld i att våra gemensamma resurser förslösas på meningslösa stolleprojekt i och med att man så ensidigt, så medvetet och så oprofessionellt ständigt basunerar ut dessa felaktigheter i strid med vetenskap och observerbara data. Våra program ska få genomslag i samhället säger SVT i sina egna riktlinjer. Tyvärr visar sig detta alltmer: baserat på denna klimatpropaganda dyker som brev på posten förslag från domedagsprofeter och politiker från framförallt MP, C, V och S upp, och som om de genomförs helt i onödan dränerar stat och kommuner på skattemedel. Man trummar på med flygskam, bilskam, klädskam, köttskam, plastskam, reseskam och till och med barnskam. Istället borde vi iaktta både politikerskam och medieskam!

Effekterna av skräckpropagandan om ”klimathotet” syns numera på såväl nationell som lokal nivå. Politikerna har till exempel med stor inkompetens och kirurgisk precision skjutit Sveriges tidigare mycket stabila elsystem i sank: vi har både effekt- och elbrist tack vare den miljöförstörande, väderberoende och destabiliserande vindkraften, även mitt i sommaren. Vi ska plågas av drakoniska skatter på el, plastpåsar, portionsförpackningar, muggar, sugrör, husbilar, flyg etcetera. Monsterprojekt typ höghastighetståg och Hybrit (d v s göra stål utan kol; det blir oerhört dyrt, kräver mycket el, som inte finns utan kärnkraft, och producerar stål av tveksam kvalitet, se t ex Klimatsans.com 2020/09/05; Hybris vore ett lämpligare projektnamn) lanseras. Höga murar ska byggas mot havet. Vi kastar miljardtals med skattekronor ner i svarta hål som elcertifikatsystem, FN:s gröna fond och Parisavtalet (världens dyraste avtal till ingen nytta enligt professor Björn Lomborg).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På våra lokala insändarsidor kan man läsa om hur vi måste storsatsa på otroligt dyr havsvindkraft, hur bostäder måste värmeanpassas (en mängd undersökningar visar att kyla är betydligt dödligare än värme), och nu senast vill Miljöpartiets Dolores Öhman att Hässleholms kommun inför något som kallas ”klimatväxling” som, om det införs, kommer att kosta tid, kraft och resurser till ingen mätbar nytta.

Vilket blir första parti ut att inför riksdagsvalet 2022 klart och tydligt deklarera att man nu sätter ner foten och stoppar vansinnet i ”klimathotets” namn?

Ernst Herslow
Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se