torsjö live

Tuff debatt om utbyggnad av Björklunda

Tuff debatt om utbyggnad av Björklunda

Detaljplanen för Björklunda klubbades i kommunfullmäktige. Foto: Lotta Persson

Det blev en intensiv debatt i kommunfullmäktige innan detaljplanen för Björklunda i Hässleholm med 300 bostäder antogs på måndagskvällen. Kommunen har budgeterat 130 miljoner kronor bara för att få det låglänta området byggbart och hur mycket av det beloppet man kan få tillbaka är oklart. Ändå såg de flesta av ledamöterna projektet som en god affär. Enbart Sverigedemokraterna och Folkets väl röstade nej.

16 år efter att Björklunda blev ett ärende hos kommunens stadsbyggnadskontor blev det ett beslut om en detaljplan som ska ersätta den gamla från 1981. När de första bostäderna byggdes 2006 stred utbyggnaden mot detaljplanen, men då fanns inte tid att ändra den innan husen skulle visas upp på Bodagarna.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) sa vid måndagskvällens fullmäktige att han var stolt och glad över att nu kunna stå i talarstolen och yrka bifall till detaljplanen. Han var stolt över tjänstemännens arbete och över att det finns byggföretag som fortfarande tror på Hässleholm. Han medgav dock att han var en av de politiker som bytt ståndpunkt under resans gång. Det skedde efter ett möte i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i februari 2019 då han blev uppringd av Robin Gustvasson (KD) som uttryckte förvåning över beslutet att säga nej till Björklunda. Kenny Hansson beslöt då att kalla till ett extra sammanträde en vecka senare för att rösta för fortsatt exploatering. Han förklarade det med “en miss i kommunikationen inom vårt samarbete”.

Kenny Hansson (M) var stolt över planförslaget. Foto: Urban Önell

Björn Widmark (FV) var också snabb upp i talarstolen.

– Båtnadsområden ska inte bebyggas skriver tjänstemännen. Det är lågpunkter som är särskilt utsatta översvämningsområden och ny exploatering kan påverka hur avvattningen av området fungerar, konstaterade han.

Han påminde dessutom om att det handlar om jordbuksmark och att både länsstyrelsen och Hässleholms vatten avrått, bland annat på grund av närheten till reningsverket.

– Det är ännu mer anmärkningsvärt att Moderaterna gick till val på att inte bygga där. Det kan förmodligen genomföras, men till otroligt höga kostnader, sa han.

Även kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) beklagade att alliansen gått ifrån sina vallöften. Ingen från alliansen kommenterade detta.

– Jag tror att alla håller med om att vi vill att det byggs i Hässleholm så att vi får nya invånare och skatteintäkter. Men här är det på ett område som går emot allt sunt förnuft, sa Hanna Nilsson.

Hon menade att byggentreprenörerna skulle förstå om kommunen backade för att det gått lite för snabbt.

– Vi har annan mark som vi kan erbjuda. Det här är ett av de sämsta besluten jag är med om att fatta, sa hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) ville erbjuda byggherrarna annan mark. Foto: Urban Önell

Kenny Hansson ifrågasatte att det finns annan mark.

– Det finns inga villatomter för denna typ av exploatering i Hässleholm. På Björklunda blir det en hybrid av villatomter, radhus och ditten och datten, sa han.

Han menade att andra områden, exempelvis Åhusfältet, inte är klara ännu. Det fanns dock med som utbyggnadsområde för bostäder i översiktsplanen 2007, men ändrades av någon anledning till jordbruksmark i den nya fördjupade översiktsplanen.

Enligt Kenny Hansson har kommunen redan lagt ner två miljoner kronor på att ta fram material inför Björklundas exploatering och sanera en del av marken där det tidigare låg en bondgård. Han tyckte inte att det var något problem att det skulle kosta “en slant” till.

– Det är framförallt mitt uppdrag att se till hässleholmarnas bästa, även de som kommer, sa han och hoppades få välkomna cirka 750 nya invånare till Björklunda.

Ulf Berggren (SD) förklarade att hans parti länge varit kritiskt mot att alls bygga på Björklunda, men tidigare ansåg att en del av området kunde ha bebyggts.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) viftade med Kristianstadsbladet från talarstolen.

– Jag tog med en artikel där byggherrarna är glada och bara väntar på att få komma igång och bygga på Björklunda. Det skulle ju vara väldigt märkligt om vi backade nu. Jag tycker att vi ska visa all respekt när vi som kommun gått ut med den här markanvisningstävlingen, sa hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) citerade ur en tidningsartikel om att byggherrarna är ivriga att få börja bygga på Björklunda. Foto: Urban Önell

Ernst Herslow (FV) påpekade att markanvisningstävlingen var ett tjänstemannainitiativ som inte förankrats hos politikerna.

– Så fort jag fick vetskap om den lade jag ett initiativärende i tekniska nämnden och begärde att den skulle avslutas omedelbart. Då hade den inte gått så långt, sa han.

Men alliansen ville inte stoppa markanvisningstävlingen och har sedan hävdat att det var för sent eftersom byggföretagen förväntade sig att få bygga.

– Att påstå att företagen skulle bli irriterade är bara trams. Alla vet att kommunen är en politisk organisation, sa Ernst Herslow.

Han förklarade att tekniska nämnden budgeterar 130 miljoner utöver de två som redan gått åt för att förbereda området för byggnation.

– Bland annat behövs uppfyllnadsmassor för att området är totalt värdelöst att bygga hus på och vi vet inte om de 130 miljonerna räcker, sa Herslow.

– Vi vet inte om de 130 miljonerna räcker, sa Ernst Herslow (FV). Foto: Urban Önell

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) preciserade att de 130 miljonerna är budgeterad bruttokostnad, men menade att det kan bli 50-60 miljoner när området är utvecklat.

– Det är en högst osäker uppskattning. Jag skulle inte vilja räkna in en enda miljon av de 50 om jag var ansvarig, kommenterade Herslow.

Jerry Andersson (SD) menade att byggherrarna borde vara lika intresserade oavsett område där de kan tjäna pengar.

– Här är så många fel att man blir gråhårig, sa han.

Han gav också exempel på vad miljonerna kunnat användas till istället för att fylla upp Björklunda.

– För de pengarna kunde vi göra mycket; renovera badhuset, underhålla övriga fastigheter, bygga en tillfart till Hässleholm Nord och satsa på skolan, omsorgen och socialtjänsten.

Jerry Andersson (SD) hade förslag på vad pengarna kunde använts till istället. Foto: Urban Önell

Centerpartiets Anders Edwall var däremot mycket positiv till planen och betonade att hans parti inte ändrat sig.

– Det är en fantastisk plan där man faktiskt tagit hänsyn till förutsättningarna, löst dagvattenhanteringen och lyssnat in länsstyrelsen och Hässleholms vatten, sa han.

Han ansåg det kortsiktigt att hänga upp sig på de 130 miljonerna.

– Hela tiden glömmer vi att vi måste tänka långsiktigt, 50, 100 eller 150 år då vi får skatteintäkter. Det här är en långsiktig positiv investering.

Anders Edwall (C) tyckte att planen var fantastisk. Foto: Urban Önell

Även Agneta Olsson Enochsson (L) ville vara positiv.

– Hässleholmarna behöver en positiv bild av sin stad, sa hon.

– Ja, men det bidrar inte detta till, kontrade Björn Widmark.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se