torsjö live vers2

Utredning om datorintrång nedlagd Inga misstankar mot Kenny Hansson (M)

Utredning om datorintrång nedlagd Inga misstankar mot Kenny Hansson (M)

Polisen har lagt ned förundersökningen om datorintrång på bankkonton som tillhör ägarna till vikingabyn vid Vätteryd. Polisanmälan riktade sig mot Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden som beslutat om sanktionsavgifter för olovligt byggande i vikingabyn, och även banktjänsteman på Handelsbanken. Enligt polisen har Hansson dock aldrig varit skäligen misstänkt för brott. Utredningen av ärendet ledde snabbt till slutsatsen att inget brott begåtts – eftersom Handelsbankens utredning visar att ingen obehörig sökning på kontona skett.

Frilagt berättade den 21 september att polisen inlett en förundersökning om datorintrång. Bedömningen av inre befäl i Kristianstad var då att det fanns anledning att anta att brott begåtts.

Kenny Hansson (M). Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Nu har vi tittat på det och bedrivit lite förundersökning, säger jourhavande förundersökningsledaren Magnus Hagberg som redan den 23 september beslöt att lägga ned ärendet.

Motiveringen var att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen eftersom det numera saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats.

Magnus Hagberg säger att det han tittat på är det underlag som kom in i ärendet i samband med anmälan. Vikingabyns företrädare Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu lämnade då in skärmklipp av mejl som Kenny Hansson ska ha skickat till en person utanför banken och där han med hänvisning till makarna Lönnerkrantz-Otetileus konto ifrågasätter deras möjligheter att fortsätta med byggnationerna på fastigheten. Detta skulle kunna vara ett brott mot banksekretessen och ha sin upprinnelse i ett datorintrång. Oddvar Lönnerkrantz fick mejlet från en okänd person som uppmanade honom att kontakta banken och begära ut uppgift om vem som loggat in på kontot.

Han begärde att få se loggarna, men nekades. Istället gjorde banken en intern utredning som ledde till slutsatsen att varken Kenny Hansson eller någon annan obehörigen loggat in på makarnas konton. Oddvar Lönnerkrantz lämnade också in bankens brev om detta till polisen.

Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu driver vikingabyn och Vittfarna café vid Vätteryds gravfält. Foto: Henrik Andersson

Magnus Hagberg förklarar att brevet var avgörande för beslutet.

– Det är utrett och klart. Vi har ingen anledning att misstro juristavdelningen på en bank, säger han.

Mejlen har därmed ingen betydelse för misstanken om datorintrång som enligt Magnus Hagberg enbart handlade om att någon sökt fram uppgifter på ett obehörigt sätt.

– Att skicka mejlen mellan sig kan vara en ren insinuation. Själva datorintrånget har vi uteslutit. Det har inte gått till på det sätt som påstås i anmälan, säger han.

Inget annat brott är anmält.

– Ärendet är nedlagt från vår sida, säger Magnus Hagberg.

Han betonar att det inte krävs mycket för att en förundersökning ska inledas.

– “Anledning att anta” är väldigt lågt på misstankeskalan. Det är inte förrän det finns någon skäligen misstänkt som det blir en konkret utredning. Här har det aldrig varit någon skäligen misstänkt, säger han.

Oddvar Lönnerkrantz och advokaten Magnus Lundh har inte fått beslutet ännu, men säger att de inte är förvånade.

– Jag kan tycka att det är lite konstigt att polisen nöjer sig med att banken säger att ingen obehörigen gjort sökningar. Han är förmodligen inte obehörig, men det intressanta kopplat till hans uppdrag i byggnadsnämnden är väl om han faktiskt gjort sökningar. Vi får kanske begära överprövning, säger Magnus Lundh.

Denna och flera andra frågor har banken inte svarat på.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-21 Kenny Hansson (M) polisanmäld för brott mot banksekretess

2020-09-22 Ingen uppmaning till Kenny Hansson (M) om timeout

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se