torsjö live

Skattebetalarna är inte till för att S och SD ska spela Monopol

Skattebetalarna är inte till för att S och SD ska spela Monopol

INSÄNDARE. Det mest värdefulla för en kommun är dess invånare, inte bara för att kommunen ska kunna fungera utan även för att den ska ha möjlighet att utvecklas. Intäkterna i kommunen är till allra största del skatteintäkter från kommunens egna invånare. Det är skrämmande att se hur dessa hårt intjänade kronor oaktsamt spenderas. Fokuset ska alltid vara hur skatteintäkterna från invånarna i Hässleholms kommun kan förvaltas på bästa möjliga sätt.

Det väcks ofta kritik mot styret och att deras effektiviseringar av kommunens verksamhet är hårda och att skatten istället bör höjas. Detta är en skymf mot kommunens alla skattebetalare som redan idag betalar en högre skatt än rikssnittet. Problematiken ligger inte i effektiviseringar, utan i en oseriös opposition som vägrar ta ekonomin på allvar.

“Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.” Dessa bevingade ord tillskrivs den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller och vi önskar att Hässleholms socialdemokrater vore lika kloka.

Istället vill Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna att Hässleholms kommun ska förvärva den gamla postterminalen för närmare 30 miljoner skattekronor. En stor summa pengar som dessutom är avsevärt högre än vad kommunens tjänstemän angett som marknadspris – mellan 11,8 och 18 miljoner kronor.

Kommunens tjänstemän har varit tydliga med sina rekommendationer att kommunen inte bör förvärva marken. Oavsett om motiveringen är fler parkeringsplatser eller ett spontant presenterat och ej genomtänkt Ungdomens Hus.

Trots tjänstemännens tydliga rekommendationer har den oheliga alliansen mellan S och SD fortsatt på den inslagna vägen genom att återigen köra över styret. Denna gången i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Att belåna kommunen ytterligare, för att bränna av 30 miljoner kronor i syfte att få en parkering och eventuellt få ett tillfälligt Ungdomens hus, kan på intet sätt betraktas som ansvarsfull och hållbar hushållning av kommunens ekonomi.

Vi i KDU tycker att skattepengarna ska gå till kommunens kärnverksamhet och på så vis gagna kommuninvånarna. Hässleholmarna ska inte betala för att ansvarslösa politiker vill spela Monopol – det kan de få göra själva på fritiden.

Stefan Sarmes
Ekonomisk- och skattepolitisk talesperson KDU Sverige
Simon Berneblad
Ordförande KDU Nordöstra Skåne
Paula Bon
Vice ordförande KDU Nordöstra Skåne
André Lådö
Kassör KDU Nordöstra Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se