Gruppen-3a-328x120

För kallt i Qpoolen

INSÄNDARE. De senaste dagarna har det varit kallt i Qpoolen. Jag sitta med ytterkläder på, på S 71:s kansli, för att inte frysa. Där är det svinkallt. Jag påpekade detta för personalen och då svarade de att det var lika kallt på Actic och att detta var anmält till Tekniska Förvaltningen. Det var även varit […]

Proppen ur

INSÄNDARE. Efter att läst tidigare inlägg här på Frilagt undrar jag följande. Under sommarmånaderna har vattennivån i Finjasjön varit stabil , detta tack vare dämmet i Almaån. Nu har kommunen fått rätt i mark och miljödomstolen att senarelägga öppningen av dämmet med en månad, inte längre 31 augusti utan 30 september. Detta för att sjön […]

Byskolor på fallrepet

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna i Hässleholm har lagt en motion om att bejaka skolskjuts för elever som önskar undervisning i någon av kommunens mindre skolor. Kutym är annars  som bekant att elever bussas till tätorterna och dess centrala skolor. Vi hade gärna sett en möjlighet för fler barn att ta del av den mer lugna och familjära […]

Bevara Furutorp på Björklunda!

INSÄNDARE. Om kommunen får som de vill jämnar de ett snart 150-årigt hus med marken. Backen som torpet ligger på ska bli ”Natur” så man kan förmoda att de tänker plantera någon buske eller träd på platsen. Anledningen att precis den backen behöver bli ”Natur” är att kommunen vill uppfylla sina drömmar om att sjösätta […]

Restalliansen och SD driver gemensam politik

INSÄNDARE. På senaste omsorgsnämnden fattade nämnden ett beslut som gör ont i hjärtat. Moderater, kristdemokrater, liberaler och sverigedemokrater greppade arm och drev igenom att vi i kommunen skall avveckla en stor andel av våra korttidsplatser för de äldre som är i behov av dessa när de skrivs ut från sjukhus. Man vill genomföra hemgångsstöd vilket […]

Skattebetalarna är inte till för att S och SD ska spela Monopol

INSÄNDARE. Det mest värdefulla för en kommun är dess invånare, inte bara för att kommunen ska kunna fungera utan även för att den ska ha möjlighet att utvecklas. Intäkterna i kommunen är till allra största del skatteintäkter från kommunens egna invånare. Det är skrämmande att se hur dessa hårt intjänade kronor oaktsamt spenderas. Fokuset ska […]

1800-talstorp rivs för att ge Björklunda mer natur

Kommunen vill riva 1800-talstorpet Furutorp för att Björklunda ska få mer natur istället för den som försvinner när de nya villaområdena byggs ut. Alexander Ban har bott i torpet vid cykelvägen under större delen av sin uppväxt och de senaste åren renoverat det till en modern bostad med den gamla charmen bevarad. För närvarande är […]