torsjö live vers2

Proppen ur

Proppen ur

INSÄNDARE. Efter att läst tidigare inlägg här på Frilagt undrar jag följande. Under sommarmånaderna har vattennivån i Finjasjön varit stabil , detta tack vare dämmet i Almaån. Nu har kommunen fått rätt i mark och miljödomstolen att senarelägga öppningen av dämmet med en månad, inte längre 31 augusti utan 30 september. Detta för att sjön skall hålla vattennivån i den svåra september med liten nederbörd. Varför har man då sänkt vattennivån med ca 35 cm redan nu den 28 september? Nu är stora delar av stränderna geggiga och dyngiga med ”oljeskimrande” yta och strandkanten har flyttats många meter på vissa ställen. Redan den första veckan i september drogs ”proppen ur”. Nästa fråga som jag inte vet vem som kan svara på : under sommaren har jag fångat ett antal gäddor i högst varierande storlekar , minst hälften har haft blodiga sår på sidorna, vad beror detta på?

Fritidsfiskare Stewe Borgqvist Tyringe

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se