torsjö live vers2

Namninsamling för att rädda Furutorp

Namninsamling för att rädda Furutorp

152 personer har på två dagar skrivit på en namninsamling för att rädda Furutorp. Foto: Berit Önell

Många vill rädda 1800-talstorpet Furutorp på Björklundaområdet i Hässleholm från rivning. 152 personer hade på måndagskvällen skrivit under en namninsamling i protest mot att kommunen vill lösa in det lilla torpet vid cykelvägen för att ersätta det med naturmark.

Som Frilagt berättade i helgen säger detaljplanen som kommunfullmäktige antog för en vecka sedan att det ska vara natur på den privatägda fastigheten där torpet ligger. När det nya bostadsområdet byggs exploateras mycket av naturen i området. Därför utökas planen så att det blir mer natur och två befintliga bostäder offras. Avsikten är också att göra den kvarvarande naturen mer tillgänglig för allmänheten genom att förbjuda biltrafik till torpet som ligger vid cykelvägen i Maglegatans förlängning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Furutorps ägare Alexander Ban och hans familj säger att de inte fått information från kommunen om planförslagets innebörd och inte förstått vad som var på gång. Därför har de missat att lämna synpunkter under den tre veckor långa utställningstiden våren 2019. Enligt kommunen betyder det att de inte har rätt att överklaga.

Alexanders mamma Cia Larsson startade en digital namninsamling på skrivunder.com. På två dagar hade 152 personer skrivit under.

– Vårt lilla torp Furutorp ligger inte i vägen på något sätt. Det smälter väl in i den natur som redan finns där, torpet ligger som omkramat av rullstensåsen med de högresta furorna. Hela tanken med renoveringen vi gjorde för ett par år sedan var att det skulle smälta in i naturen, berättar hon där och vädjar om underskrifter för Furutorps bevarande.

Cia Larsson är tacksam för allt stöd. Foto: Berit Önell

Många av undertecknarna har också skrivit kommentarer. Här är några av dem:

“Ett stycke kulturhistoria som borde vårdas, inte rivas.”

“Det är otroligt sorgligt hur ofta vår kommun river det gamla vackra för att uppföra fula modulhus eller liknande.”

“Synd och skam att riva detta fina lilla hus med så mycket historia och känsla.”

Cia Larsson vill tacka för allt stöd.

– Vi är oerhört tacksamma och rörda över mängden människor som stöttar oss och vårt älskade torp. Vi hoppas innerligt att namninsamlingen kan leda till att Furutorp får en möjlighet att stå kvar vid foten av åsen, precis så som det en gång var tänkt, och att framtida hässleholmare kan få ta del av den historia som torpet faktiskt ger. Även om det är moderniserat. Det jag själv länge anat har jag nu fått bekräftat, att människor som passerat och passerar lägger märke till huset och att det trots sin litenhet ger betraktaren en upplevelse. Tack alla! Den senaste veckan har varit tuff för oss, chocken efter att vi insett vad de beslutat och oron för att vi inte kommer att klara av att rädda huset från rivning. Sömnlösa nätter och tankestressade dagar, hur strider man mot en kommuns galna beslut? Som David mot Goliat, skriver hon i en kommentar till Frilagt.

På måndagen fick hon svar på en mejlfråga hon ställt till kommunens kontaktcenter i torsdags. Där efterlyser hon adekvat information om hur familjen kan överklaga och till vem. Hon vill också veta hur hennes kommun – Hässleholms kommun – kan ignorera fastighetsägare när de detaljplanerar på deras mark.

Men det får hon inte riktigt svar på.

– Det är självklart jättetråkigt att höra att ni upplever att ni inte har blivit informerade om detta, skriver planarkitekt Madeleine Meiby och berättar i övrigt mest om utställningen, ett möte i stadshuset 2019 och att detaljplaneförslaget ska vara utskickat till alla som berörs av planen.

Alexander Ban har inte fått ut planförslaget och enligt andra tjänstemän på kommunen är det inte heller utskickat.

Enligt plankoordinator Nicole Henriksdotter har enbart en informationsbroschyr skickats ut.

– Så gör vi i alla detaljplaner, meddelar hon.

Så här såg planförslaget ut i broschyren.

Broschyren hänvisar till kommunens hemsida och till utställningen för mer information om det omfattande detaljplaneförslaget. Enligt ärenderapporten har broschyrerna postats den 14 mars 2019. Det var en torsdag, så de lär knappast ha nått mottagarna förrän måndagen den 18 mars, samma dag som utställningen började. Enligt miljö- och stadsbyggnadskontoret är det i tillräckligt god tid.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-03 1800-talstorp rivs för att ge Björklunda mer natur

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se