torsjö live vers2

Hur ska vi få en bättre äldrepolitik?

Hur ska vi få en bättre äldrepolitik?

INSÄNDARE. Pandemin covid 19 innebär en av vår tids värsta kriser. Ordet kris är grekiska och betyder möjlighet och det är nu dags att efter ett halvt år i denna kris ställa frågan: Finns det någon möjlighet i krisen ? Kan det komma något gott ur det vi nu haft en tid ?

Svaret får bli att en möjlighet är att fler människor i olika åldrar insett hur viktigt det är med äldrepolitik. Vi har fått konstatera att det fanns en bristande beredskap inom sjukvården och äldreomsorgen och det var tydligt att tillräcklig skyddsutrustning saknades. Personalen fick under svåra arbetsförhållanden verka för en så bra vård som möjligt och på många håll krävdes arbetsinsatser som påverkade sommarens semesterledigheter.

Vad kan vi då göra för att få en bättre äldrepolitik så att de som byggt upp vårt samhälle kan känna en större trygghet inför framtiden?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Under min riksdagstid fick jag under några år vara centerpartiets talesperson i äldrefrågor vilket innebar att många hörde av sig och ville  att jag skulle föra fram deras hjärtefrågor.  Nu tillhör jag som 70+  de som är föremål för äldrepolitik och fortfarande får jag samtal från äldre personer som önskar hjälp med något.

Mycket handlar om hur vi skall kunna få bra livsbetingelser för våra äldre genom trygghetsbefrämjande åtgärder och en bra vård och omsorg.

Fyrtiotalisterna hör av sig och efterlyser mellanboenden eller trygghetsboenden som skulle innebära att de kan flytta från hus och större lägenheter.

Anhöriga som vårdar sin partner hemma efterlyser möjligheter till avlastning och korttidsboende .

Boende på äldreboende önskar mer aktivering och nu i coronatider bra mötesplatser för att under ordnade former träffa släkt och vänner.

De som har hemtjänst uttrycker ofta sin uppskattning men önskar att personalen skulle ha mera tid att sitta ner för samtal eller kunna få hjälp till utevistelse.

Genom bankernas nedläggning och att digitaliseringen påverkar många samhällsfunktioner känner många äldre vånda över den teknik som ibland behövs för det dagliga livet.

Den som känner sig otrygg utomhus efterlyser mer polisiär närvaro och de bedragare som via hembesök och telefonsamtal lurar äldre bör få hårda straff.

Önskelistan skulle kunna fortsätta och det blir nu spännande att läsa de olika partiernas riksdagsmotioner för nu bör alla ha insett att  äldrepolitiken måste få större plats i olika beslutande organ.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se