torsjö live vers2

Ny omsorgschef klar

Åsa Ollerstam Lundh blir ny omsorgschef i Hässleholms kommun. Det beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. Hässleholms tidigare omsorgschef Anneli Larsson fick i juni sparken med omedelbar verkan efter bara ett och ett halvt år. Hon slutade efter en turbulent vår med mycket kritik mot hur coronapandemin hanterades inom äldreomsorgen. Sedan dess har konsulten Eva Liljekvist […]

Ökad smittspridning med 370 procent i Hässleholm

En ökad smittspridning av covid-19 har registrerats i Skåne och även Hässleholm den senaste tiden. Under förra veckan bekräftades 26 nya fall per 100 000 invånare i Hässleholm vilket innebär en ökning med 370 procent från veckan dessförinnan då 7 fall per 100 000 invånare konstaterades. Fortfarande är siffrorna dock låga jämfört med andra regioner. […]

Rivningshot mot bostäder brott mot grundlagen

Att kommunen offrar någons hem för att planlägga marken som natur bryter sannolikt mot både svensk grundlag och Europakonventionen. Hässleholms kommun gjorde inför beslutet att riva två befintliga bostäder på Björklundaområdet inte den proportionalitetsbedömning som numera krävs i varje enskilt fall innan privat mark föreslås för allmänna ändamål. – Det stärker saken att det är […]

Kommunen backar om Furutorp

Nu backar kommunen från sitt beslut att riva 1800-talstorpet Furutorp på Björklunda. Enligt ett pressmeddelande vill både politiker och handläggare justera detaljplanen med motiveringen att fastigheten under tiden detaljplanearbetet pågått “blivit en renoverad bostad”. Reaktionerna blev många och starka när Frilagt berättade att den just antagna detaljplanen för Björklundaområdet innebar att två bostadsfastigheter skulle rivas […]