torsjö live vers2

Lars Johnsson (M): “Politikerna har inte förstått”

Lars Johnsson (M): “Politikerna har inte förstått”

– Det får inte hända igen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) om rivningshotet mot 1800-talstorpet på Björklundaområdet . Foto: Lotta Persson

Samtliga politiker i Hässleholms kommunfullmäktige verkar ha läst handlingarna till detaljplanen för Björklunda slarvigt. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tror inte att någon av dem insett att planen innebar att 1800-talstorpet Furutorp skulle rivas.

– Om någon hade förstått det hade det kommit upp i debatten, säger han.

Själv reagerade han när han läste Frilagts artikel i lördags och ska nu följa upp att partikamraten Kenny Hansson, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, och tjänstemännen ser till att få nya rutiner på plats så att grundlagen följs.

Kenny Hansson vill inte tala med Frilagt.

Som Frilagt berättat strider kommunens beslut att lösa in privata bostäder för att få mer natur i Björklundaområdet mot grundlagen. Den privata äganderätten har stärkts genom EU-rättens inträde i svensk lag. För att privat egendom ska få tas i anspråk krävs ett angeläget allmänt intresse. En proportionalitetsbedömning i tre steg måste göras i det enskilda fallet och någon sådan är inte gjord här. Det finns inte ens några rutiner för det på stadsbyggnadskontoret. Bostäder har dessutom särskilt starkt skydd i Europakonventionen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Även M har missat
den privata äganderätten

I Hässleholm har detta tydligen missats av alla partier, även av Moderaterna, som annars är tydliga med att värna om den privata äganderätten. Nu har kommunen backat och ärendet, som pågått i 13 år, ska ses över på nytt.

När Lars Johnsson läst artikeln om Furutorp tog han kontakt med miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) och förvaltningschef Helena Östling.

– Jag frågade om det var korrekt och vad de tänkte göra åt det. Kenny sa att han inte heller förstått och lovade ta upp det på måndagen. Jag är inte expert på den lagstiftningen, men fick besked att det var korrekt i Frilagt, berättar advokaten Lars Johnsson.

Varken Alexander Ban, som äger Furutorp, eller hans mamma Cia Larsson, som ägt det tidigare, hade fått information om att huset skulle rivas för att ge plats åt natur.

– Det har blivit ett misstag. Det har aldrig varit en politisk ambition att lösa in huset, säger Lars Johnsson.

Cia Larsson och hennes pappa Ingvar Nilsson blev chockade när de förstod att kommunen ville lösa in och riva huset, liksom Cias son Alexander Ban som numera är fastighetsägare. Foto: Berit Önell

Han säger att den privata äganderätten är viktig.

– Absolut. Jag bad om ursäkt till Cia, säger han.

Han tror att förklaringen till det inträffade är att ärendet har pågått så länge, att det varit flera olika handläggare och många handlingar.

Han säger att när han själv läser handlingar inför besluten brukar han särskilt titta på yttranden som kommit in i ärendena. Där brukar framgå om något är ifrågasatt. Men i detta fall fanns inget yttrande om Furutorp eftersom ägarna inte förstått att det fanns ett rivningshot.

– Nu ska vi göra vad vi kan för att rätta till det. Jag vet att miljö- och stadsbyggnadskontoret tittar på det. Hur det ska lösas vet jag inte ännu, men beslutet är överklagat och kanske kan man godta överklagandet. Sedan måste vi dra lärdom av det här för framtiden, säger Lars Johnsson.

Måste inte kommunpolitiker känna till lagarna och följa utvecklingen av rättspraxis?

– Jo, men jag får någonstans förlita mig på de partiföreträdare som sitter i nämnderna, säger Lars Johnsson.

Han förklarar att de interna rutinerna nu måste ses över och att kommunledningen kommer att se till att översynen också följs upp.

– Vi har en löpande dialog med nämnden och det är en sak som är lämplig att ta upp där. Det får inte hända igen. Rutinerna måste på plats, säger han.

Bostäder vid reningsverket
sedan länge hotade av inlösen

Han är inte lika tydlig när det gäller bostäderna vid reningsverket som också hotas av inlösen till förmån för natur. Den diskussionen har pågått i åratal, så det är alltså inte något nytt i Hässleholms kommun.

På onsdag kommer förslaget till detaljplan för reningsverket på miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts bord.

– Jag utgår ifrån att förvaltningen tar till sig det som nu hänt och hanterar det ärendet “by the book”. Vilken utgång det får kan jag inte föregripa. Jag har inte sett ärendet som ska upp i arbetsutskottet, säger Lars Johnsson.

Det är väl samma principer som gäller där?

– Rimligtvis. Men jag vet inte om förslaget blir inlösen, de kanske kommer fram till att det inte ska bli så, säger Lars Johnsson.

Frilagt har sökt Kenny Hansson för en kommentar sedan onsdagsförmiddagen, efter pressmeddelandet om att kommunen backar ifråga om Furutorp. Under onsdagen hörde han inte av sig alls, trots både muntliga och skriftliga meddelanden. På torsdagsförmiddagen försökte Frilagt ringa igen och påminde sedan via sms om att det ingår i hans uppdrag att svara på frågor från media och att pressmeddelandet hänvisade till hans telefonnummer för ytterligare information.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, vill inte tala med Frilagt om missen med detaljplanen för Björklunda. Foto: Berit Önell

– Det stod också en e-postadress och som du vet så ber jag dig alltid att mejla, skrev han på torsdagseftermiddagen och förklarade sedan att han kunde svara på mejl, men absolut inte hade någon tid att svara i telefon idag.

Frilagt föreslog då intervju på telefon imorgon, fredag.

– Nej, då tar vi det över mejl, blev svaret.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-07 Rivningshot mot bostäder brott mot grundlagen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se