torsjö live vers2

Konsulter backar om reningsverkets påverkan på sjön

Efter synpunkter från kommunen och Hässleholms vatten har konsulterna backat. Hässleholms reningsverks påverkan på Finjasjön tonas ner och detaljplaneförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Thyréns miljökonsekvensbeskrivning och reningverkets detaljplan behandlas imorgon, onsdag, av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Själva planförslaget är hemligstämplat och på tisdagen meddelade planchef Marie Nilsson Frilagt att det framöver bara […]

Ännu en onödig affär

INSÄNDARE. Det föreslagna köpet av gamla postterminalen (Brännmästaren 7) står nu på dagordningen, när en ohelig allians mellan S och SD körde över restalliansen i kommunstyrelsen. Att de båda partierna inte begriper att denna affär är helt onödig. Det förhåller sig så, att oavsett om den planerade stationen för HSR-tågen kommer att placeras centralt eller […]

Likvärdig postgång en demokratifråga

INSÄNDARE. Under dagen så finns det stunder  då vi känner förväntan inom oss. En sådan stund är när vi skall kolla våra brevlådor. Vi vet  att det  kommer  räkningar, reklam och annat som vi kanske inte gillar men flera av oss får fortfarande brev och tidningar via postens utbärning. Det är därför jag med förvåning […]

En saga om lärarbristen

INSÄNDARE. Det var en gång en Skolfröken som förblivit ogift trots att hon i sin ungdom utövat viss dragningskraft med sitt kritvita leende och sin otvungenhet och kunnat erbjuda goda äktenskapliga villkor med en rejäl hemgift. Hågade friare fattades inte och Skolfröken tyckte hon kunde välja och vraka och försmådde högmodigt mången giftaslysten yngling. Men […]