torsjö live

Likvärdig postgång en demokratifråga

Likvärdig postgång en demokratifråga

INSÄNDARE. Under dagen så finns det stunder  då vi känner förväntan inom oss. En sådan stund är när vi skall kolla våra brevlådor. Vi vet  att det  kommer  räkningar, reklam och annat som vi kanske inte gillar men flera av oss får fortfarande brev och tidningar via postens utbärning.

Det är därför jag med förvåning konstaterar att Postnord planerar att införa varannandagsutdelning på vissa platser – framförallt på landsbygden.

Det innebär att de som  får sin dagstidning via posten kommer  att vissa dagar få två tidningar och att viktig information från samhälle, myndigheter och företag försenas.

Kort med födelsedagshälsningar kan komma fram efter firningsdagen. Det är är en demokrati- och rättvisefråga att vi har en likvärdig postgång i hela landet. PTS (post och telestyrelsen) borde väl  ha något att säga till om och beordra Postnord att vara det  serviceorgan som tillgodoser oss oavsett var vi är bosatta.

Lars-Ivar Ericson (C)
Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se