torsjö live vers2

Löpande underhåll

Löpande underhåll

INSÄNDARE. Kommunalrådet Lars Johnsson(M) har under rubriken ”Vi har absolut inget emot Sösdala” i NSK svarat undrande invånare i Sösdala beträffande den ur bruk tagna simhallen. Att politiker svarar för sig hör inte till vanligheterna varför Johnssons svar i sig får ses som positivt. Detta borde kanske en och annan politikerkollega till nämnde Johnsson kunna ta till sig. Kommunalrådet talar om att ”simhallen hade akuta renoveringsbehov”. Olika politiska majoriteter talar gärna i olika sammanhang om akuta renoveringsbehov. Detta har vi sett inte bara beträffande Sösdala simhall. Vi erinrar oss alla turer kring Hässleholms simhall-Qpoolen där inte minst underhållet av densamma länge varit på tapeten. Att ”akuta” renoveringsbehov kostar stora pengar framgår inte minst av kommunalrådets egen redovisning.

Ett till synes självklart sätt att undvika de stora kostnader som akuta insatser innebär torde vara att sköta det ”löpande” underhållet. Detta innebär att tillse att det finns tjänstemän med ansvar och resurser att sköta detta. Ansvaret för att sköta det löpande underhållet av vår gemensamma egendom vilar således till syvende och sist tungt på våra politiker oavsett partitillhörighet eller tillfälliga majoriteter. Detta gäller inte minst vårt välarvoderade kommunalråd Lars Johnsson(M). Till sist Ambroise Bierce: ”Den konservative är förälskad i existerande missförhållanden till skillnad från liberalen, som vill ersätta dem med andra”.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se