Här är det hemliga förslaget som utraderar två bostäder

Kommunens tjänstemän vill lösa in två privatägda bostäder vid reningsverket i Hässleholm och ersätta dem med natur utan att göra en proportionalitetsbedömning enligt grundlagens krav. Det framgår av det hemligstämplade förslaget till detaljplan för reningsverket som Frilagt nu tagit del av. De boende måste bort bland annat för att de inte ska kunna ställa krav […]

15 äldre smittade på Högalid varav en avliden

Ytterligare sex vårdtagare på äldreboendet Högalid i Hässleholm bekräftades på torsdagen smittade av covid-19. Därmed har 15 av de äldre smittats, varav en nu har avlidit på sjukhus. Med de sex personerna på ett gruppboende inom handikappomsorgen är det totalt 21 smittade inom kommunens omsorgsverksamheter. Fler provsvar från Högalid väntas under fredagen. I Skåne rapporterades […]

Omprövar inte Björklunda Bostäder vid reningsverket redan bedömda

Kommunen lovade att rädda 1800-talstorpet Furutorp som enligt detaljplanen för Björklundaområdet skulle rivas för att ge plats åt ett grönområde. Enligt ett pressmeddelande för tre veckor sedan skulle kommunjurist Magnus Gjerstad se över de lagliga möjligheterna att rätta eller justera beslutet. – Jag är inte tillfrågad, säger han till Frilagt. Däremot har miljö- och stadsbyggnadskontoret […]