Gruppen-3a-328x120

Ännu ett bevis på kommunens ”baklängesarbete”

Ännu ett bevis på kommunens ”baklängesarbete”

INSÄNDARE. Efter att ha utökat parkeringen på T4 med 30 platser till en för mig okänd kostnad och från början ha haft gratis parkering, har det nu kommit upp en automat med en betalning om 4 kr/timme. Att först utöka platserna till drygt 160, och sedan efter en tid införa avgiftsbeläggning förefaller vara en onödig kostnad för skattebetalarna. En kontroll efter införandet konstateras en frekvens av besökande parkerare ger följande antal: 1/11 kl 15:00,  44 st, (söndag) 2/11 kl 06:00, 12 st, 2/11 kl 19:00, 58 st, 3/11 kl 09:00, 31 st, 3/11 kl 21:00, 27 st, 4/11 kl 12:30, 11 st, 4/11 kl 20:00, 31 st. 

Således en utbyggnad av 30 platser var totalt onödig, 130 platser var mer än tillräckligt. Parkeringarna under den betalfria tiden (efter 18:00 resp. 15:00)  kommer inte ens upp till hälften av de då tillgängliga platserna. Ännu mindre än till de ca 160 nuvarande platserna.
Man skulle givetvis ha ”skrämt” bort bilisterna först med att sätta upp parkeringsautomaterna, innan man byggde ut fler platser. För att slippa parkeringsavgiften, så parkeras i stället bilarna på den ”trånga” Löjtnant Granlunds väg (enligt datumparkeringsregeln).
Det går möjligtvis att försvara utbyggnaden med att om (när) man river matsalen på T4 och bygger på platsen, så behöver man inte räkna med några extra parkeringsplatser, utan kan hänvisa till befintlig betalparkering.

I kontrast till betalparkeringen på T4 kan ställas inköpet av tomten bakom COOP för 12 miljoner plus rivning av husen och iordningställande av marken! På stående fot utlovade Torsten Nilsson (M) på senaste fullmäktigemötet gratis parkering där. Var finns logiken? Enligt uppgift ska parkeringen inte hårdgöras. Ska markeringarna var man får parkera ritas med en pinne i gruset?
För övrigt väntar nog hyresgästerna på Tränggatan på en parkeringsautomat vid de markerade parkeringarna på att få bidra till kommunens skrala kassa. I annat fall plocka ner den uppsatta automaten på T4, i logikens namn!


Lars Nord Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se