torsjö live vers2

Digitala möten borde vara en självklarhet

Digitala möten borde vara en självklarhet

INSÄNDARE. De senaste veckorna har alla informerats om striktare restriktioner pga covid 19. Det har väl knappast undgått någon att Folkhälsomyndigheten har uppmanat alla som kan arbeta hemifrån, att göra det och att undvika större folksamlingar. Trots det avstår Hässleholms kommunstyrelse från att införa digitala sammanträden, och fortsätter att träffas i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt utfärdar kommunen besöksförbud på boenden och begär att människor som är närstående inte får träffas.

Vi i Centerpartiet trodde att alla skulle hjälpas åt och göra sitt bästa för att begränsa smittspridningen, men det gäller tydligen inte alla. Kommunstyrelsen hänvisar fortfarande till samma problem som man hade i våras. Man hänvisar fortfarande till sekretess och verkar tro att det är svårare att hålla sekretessen via digitala möten. Som förtroendevalda ser vi naturligtvis till att ingen utomstående tar del av vare sig bild eller ljud. Dessa problem har man löst i andra kommuner och andra politiska instanser, se SKL stöd för digitala nämndsmöten.

Andra svepskäl har varit att man inte kan se alla mötesdeltagare på skärmen samtidigt, men det är ju faktiskt inte möjligt att se alla i en sammanträdeslokal samtidigt. Många väljer att rikta blicken på den som talar och det är svårt att se alla dem som sitter bakom eller bredvid. Det är mänskligt att inte se hela lokalen samtidigt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ovanpå allt detta har det framkommit att Folkets Väl inte går med på att reducera antalet ledamöter i fullmäktige. Det innebär att 61 personer, samt suppleanter och tjänstemän kommer att samlas i kulturhuset mitt under pandemin. Detta äventyrar naturligtvis hälsan för alla kommuninnevånare. Denna inställning skämmer ut seriösa politiker som tar sitt ansvar för att begränsa smittspridningen och strävar efter hållbar utveckling.

Vi är många ledamöter som gärna kopplar upp oss digitalt, men det är ingen i den politiska ledningen som leder frågan. De politiker som tar ansvar och stannar hemma för att de vill begränsa smittspridningen förlorar sin röst, trots att de är förtroendevalda. Dessutom uppmuntras människor att träffas mitt under pandemin, trots att de inte behöver det. Digitala möten verkar inte vara en omöjlighet, då kultur och fritidsnämnden har sammanträde via teams.

Vi i Centerpartiet förväntar oss att kommunledningen tar sitt ansvar och löser situationen omgående.

Anders Edwall
Ordförande Centerpartiet Hässleholm
Anna Pålsson

Styrelseledamot Centerpartiet Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se