logga-ligg-tjock

Stålhandske vattenexpert åt regeringen med fortsatt vd-lön

Stålhandske vattenexpert åt regeringen med fortsatt vd-lön

Liselotte Stålhandske har fått regeringsuppdrag som vattenexpert. Hon slutar som vd på Hässleholms vatten och blir utvecklingsstrateg när bolaget slås samman med Hässleholms Miljö. Foto: Urban Önell

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske arbetar på regeringens uppdrag med en utredning om hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i Sverige. Det gör hon på arbetstid bekostad av det kommunala bolaget som vid årskiftet fusioneras med Hässleholm Miljö AB. Hon behåller sin vd-lön på 76 300 kronor i månaden i minst fyra år trots att hon avgår som vd när Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson tar över ledningen för det sammanslagna bolaget. En ny tjänst har skapats till Stålhandske, som utvecklingsstrateg. Ytterligare en chef har därför rekryterats, Cornelia Ljungerud från Ängelholm, som blir va-chef och började jobba redan för en vecka sedan.

Liselotte Stålhandske har varit vd för va-bolaget Hässleholms vatten sedan i augusti 2016. Hon har samtidigt haft uppdrag för branschorganisationen Svenskt vatten, bland annat som ordförande i dess avloppskommitté och ledamot i vattentjänstrådet. Hon har också medverkat i flera forskningsprojekt. Den 18 november är hon och Hässleholms vatten en av 20 finalister i Svenskt vattens tävling om landets godaste kranvatten.

– Vatten med gnistrande intensitet, är organisationens hemsidas beskrivning av det kommunala dricksvattnet i Hässleholm.

Under Stålhandskes ledning fortsatte Hässleholms vatten dock att neka invånare rent dricksvatten. För knappt ett år sedan beslöt länsstyrelsen att förelägga kommunen att koppla in kommunalt dricksvatten till Linus Jepssons hus nära reningsverket. Beslutet innebar att han haft rätt under alla de åtta år han nekats vatten. Motiveringen var, förutom att fastighetens brunn var förorenad, att kommunen redan skapat andra verksamhetsområden för dricksvatten alldeles i närheten.

Nu är Liselotte Stålhandske en av 25 experter som utsetts till att från och med den 26 oktober i år medverka i Utredningen om genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen (N 2020:05).

Hässleholms vatten är i final i tävlingen om Sveriges godaste kranvatten. Det nya EU-direktivet gäller både kvalitet och bättre tillgång till dricksvatten inom unionen. Men i Hässleholms kommun har det inte varit självklart att alla invånare ska ha drickbart vatten. Foto: Urban Önell

Arbetet leds av regeringens särskilda utredare Anders Bengtsson och ska enligt kommittédirektiven, som regeringen fattade beslut om i juli, ge förslag på hur EU-direktivet ska genomföras i svensk rätt. Dricksvattendirektivet innehåller bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet, tillgång till dricksvatten, förvättrad information till allmänheten och nya regler för material i kontakt med dricksvatten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021.

Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson säger att han utgår ifrån att regeringen står för kostnaderna kring uppdraget, men medger att tiden tas från tjänsten på det kommunala bolaget.

– Hon har en heltidstjänst och vi kommer att möjliggöra uppdraget inom den. Jag ska villigt erkänna att jag inte är helt på det klara med hur ersättningsfrågorna hanteras, men det kommer inte att vara några avsevärda summor som belastar vatten- och avloppskollektivet, säger han och lovar att återkomma med närmare besked.

— Det kommer inte att vara några avsevärda kostnader som belastar vatten- och avloppskollektivet, säger Hässleholm MIljös vd Sven Carlsson om att Liselotte Stålhandske har uppdrag för regeringen på arbetstid, dessutom med fortsatt vd-lön i fyra år efter att hon avgått. Foto: Urban Önell

Han skriver sedan i ett mejl till Frilagt att det är utredningen som står för kostnaderna kring densamma, dock utan att precisera om det innebär ersättning för nedlagd tid. När Frilagt skickar följdfrågor svarar han att inga detaljer är klara eftersom utredningen ännu inte haft något startmöte.

– Vi ser det som en stor möjlighet för oss att vara med och påverka i utredningar av det här slaget då de direkt påverkar vår verksamhet och är glada över att Liselotte kan bidra både i utredningen och i återkopplingen av arbetet till vår organisation, skriver han.

Sven Carlsson berättar att Liselotte Stålhandske inte ville fortsätta som ansvarig för va-området.

– Hon har varit tydlig med att om hon inte ska vara vd ville hon inte heller vara ansvarig för hela det området. Det har varit en diskussion oss emellan och den här lösningen har vuxit fram, säger han.

Därför har en ny tjänst skapats och en annan va-chef tillsats. Cornelia Ljungerud kommer från en motsvarande tjänst i Ängelholm, men arbetar nu parallellt med Liselotte Stålhandske fram till nyår för att sätta sig in i arbetet i Hässleholm.

– Det har varit viktigt för bolaget att få ha kvar den kompetens som Liselotte besitter. Vi är också glada över att kunna få en lagom lång period för kompetensöverföring, där hon kan utbilda och förklara de lokala förutsättningarna för Cornelia, säger Sven Carlsson.

Va-chefens tjänst innehåller mycket av det tidigare vd-jobbet, men efter fusionen kommer bland annat administration och kundtjänst att samordnas.

Liselotte Stålhandskes tjänst som utvecklingsstrateg är en tillsvidaretjänst.

– Det finns många utvecklingsfrågor som rör vatten, inte bara det som tidigare hört till Hässleholms vatten, vi har även reningsverk på vår anläggning i Vankiva. I takt med att både miljökraven och verksamheten växer krävs stora insatser i vårt utvecklingsarbete, vi behöver följa med i miljötillstånd med mera, säger Sven Carlsson.

Huvudskälet till fusionen mellan bolagen är just att Hässleholm Miljö ska kunna utvidga sin vinstdrivande mottagning av förorenade massor vid Hässleholms kretsloppscenter i Vankiva. Den kommunala verksamheten måste nämligen uppgå till minst 80 procent av omsättningen om kommunen utan upphandling ska kunna anlita bolaget för soptömningen. Fusionen med Hässleholms vatten ger därför ett välkommet tillskott av kommunal verksamhet.

Genom fusionen med Hässleholms vatten kan Hässleholms kretsloppscenter tjäna mer pengar på förorenade massor. Foto: Berit Önell

Cornelia Ljungerud får en månadslön på 69 000 kronor. Efter fusionen höjer Sven Carlsson sin vd-lön med 5 000 kronor till 84 000 kronor.

Liselotte Stålhandskes lön är fryst till och med 2024. Däefter ska en utvärdering göras.

Frilagt har sökt Liselotte Stålhandske.

Berit Önell

Läs mer:

2016-08-24 Klart med ny vd till Hässleholms vatten

2018-11-11 Enighet för att låta Hässleholms vatten bli en del av Hässleholm Miljö

2019-11-28 Ja till rent dricksvatten till slut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se