torsjö live vers2

Vad har djurrättsaktivisterna missat?

Vad har djurrättsaktivisterna missat?

INSÄNDARE. Det finns olika sätt att ta vara på tiden. De flesta i aktiv ålder gör det genom att arbeta eller studera och ägna sig åt någon fritidsaktivitet. Så finns det de som ägnar sig åt protester och olaglig verksamhet. Vi kan hitta dem bland de som benämner sig djurrättsaktivister och i nyhetsmedia ser vi i november spår av deras åsikter och aktiviteter. De vill sätta stopp  för jakt- och naturupplevelser och önskar att vargarna skall bli fler. Har de missat bilderna av rivna får eller de stora betesskador som älgar och rådjur åstadkommer?

Skall samhället acceptera att bönder känner sig otrygga genom hot och trakasserier samt skadegörelse på deras egendom?

Antar att även en djurrättsaktivist uppskattar det öppna landskapet,  biologisk mångfald och levande landsbygd! I så fall borde de besinna sig och ägna sig åt något annat än de upprörande aktiviteter som motverkar detta.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se