torsjö live vers2

Chefens agerande problemet enligt smittskyddsläkaren

Chefens agerande problemet enligt smittskyddsläkaren

– Jag uppfattade det som att vederbörande chef uppmanat arbetstagaren att fortsätta jobba. Det är där vi ser bristen, annars hade man inte fortsatt jobba, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare som utrett ärendet om den anställda som trots positivt covidtest tvingades jobba på ett gruppboende i Hässleholm.

Han bedömde efter samtal med verksamhetchef att det inte fanns risk för att händelsen skulle upprepas och valde därför att inte gå vidare till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Mattias Waldeck ringde på torsdagskvällen upp Frilagt för en telefonintervju efter att ha varit onåbar hela veckan, förutom när han gav några korta svar på mejl.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Det var Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som anmälde att gruppboendets vikarierande enhetschef i strid mot smittskyddslagen beordrat den smittade att arbeta. Hon hade förgäves försökt sätta stopp för det. Mattias Waldeck berättar att han sedan kontaktade vikarierande verksamhetschefen Elisabeth Mineur.

– Hon förstod att de handlat fel. Jag förklarade vad som gäller och hon sa att det var ett misstag som begåtts. De kommer att se till att det inte händer igen, säger han.

Han vet inte hur enhetschefen resonerat, mer än att det rådde personalbrist.

– Enhetschefen hänvisade till akuta bemanningsproblem, att det inte gick att lämna de boende ensamma. Åtgärder måste då vidtas så att en sådan akut situation inte uppstår igen, säger han.

Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

Han förklarar att bedömningen av om ett ärende ska gå vidare till IVO görs i flera steg.

– När vi upptäcker en brist ska vi påpeka det för verksamheten. Om de inte vidtar åtgärder har vi möjlighet att gå vidare och påtala det, säger han.

Här menar han i första hand att verksamhetschefens insikt om allvaret i misstaget ledde till beslutet att inte anmäla till IVO. Åtgärder för att lösa bemanningen ser han som en följd av denna insikt.

Han säger att den anställda hade kunnat trotsa sin chef och säga nej till att jobba, trots att hon blev beordrad.

– Det tycker jag att man ska göra i den situationen. Arbetsgivaren kan inte ställa sig över förhållningsregler från smittskyddsläkaren, i så fall får vederbörande höra av sig till smittskyddsläkaren först, säger han.

Vid smittspårning, som i det aktuella fallet, får personal utan symptom jobba kvar i väntan på svar. Förhållningsreglerna om att gå hem direkt, hålla sig isolerad med mera ska meddelas av den smittskyddsläkare som ringer upp den enskilde för att meddela att covidtestet är positivt.

– Det är endast smittskyddsläkaren som kan upphäva dem, men de går att överklaga, säger Mattias Waldeck.

Han menar att en kommunal verksamhet ska känna till att man inte jobbar efter ett positivt besked. Den enskilde medarbetaren har ett ansvar, men här är det allvarliga alltså att en chef beordrar en smittad anställd att arbeta.

– Som jag uppfattade verksamhetschefen förstod hon mycket väl att man handlat fel från ledningens sida, säger Mattias Waldeck.

När det gäller eventuell polisanmälan säger han att det aldrig görs av smittskyddsläkaren. Han förklarar att Norra Skånes uppgift om att han sagt att det “i nuläget” inte var aktuellt med polisanmälan inte stämmer.

– Jag vet inte hur de skrivit, men vi polisanmäler inte, det är inte vår arbetsgång, säger han.

En arbetsgivare eller en person som utsatts för smittorisk kan däremot polisanmäla.

Berit Önell

Läs mer:

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se